Effectuation model of entrepreneurial teams. How do effective entrepreneurial teams operate? - Project - MOST Wiedzy

Search

Effectuation model of entrepreneurial teams. How do effective entrepreneurial teams operate?

Przedsięwzięcia biznesowe, podejmowane w warunkach permanentnej zmiany i wzrostu wymagań konkurencyjnych, często realizowane są nie przez indywidualnych przedsiębiorców, ale poprzez zespoły przedsiębiorcze. Zespół przedsiębiorczy jest definiowany jako grupa przedsiębiorców, którzy wspólnie podejmują decyzję o założeniu firmy, wspólnie realizują wszystkie etapy procesu przedsiębiorczego: identyfikacji szansy, zdefiniowania koncepcji przedsięwzięcia, szacowania zapotrzebowania na zasoby, pozyskiwania zasobów, wprowadzenia koncepcji w życie oraz zarządzania nowym przedsięwzięciem i jego rozwojem, oraz wspólnie korzystają z zysków przedsięwzięcia. Celem badań jest opracowanie modelu efektywnego zespołu przedsiębiorczego. By odpowiedzieć na pytanie: jak działają efektywne zespoły przedsiębiorcze, zaplanowano badania, które obejmują analizę modelów mentalnych zespołów przedsiębiorczych (czyli przekonań członków zespołu dotyczących podejmowanych zadań oraz wzajemnych relacji) oraz kompetencji osób, które zdecydowały się razem prowadzić firmę. Punktem wyjścia podjętych badań będzie teoria efektuacji, opisująca sposoby podejmowania decyzji i działania przedsiębiorców, która stanowi nowoczesny paradygmat postrzegania przedsiębiorczości. Teoria efektuacji zakłada, że przedsiębiorczość to kreowanie nowych rozwiązań w oparciu o posiadane zasoby i zaufanie do ludzi w otoczeniu przedsiębiorcy, ale również gotowość ponoszenia strat i korzystania z nieoczekiwanych okazji. Celem szczegółowym badań jest identyfikacja modeli mentalnych polskich zespołów przedsiębiorczych, oraz ocena ich zgodności z efektuacyjnym modelem przedsiębiorczości. Odkrycie, na ile model mentalny efektywnego zespołu przedsiębiorczego jest zgodny z założeniami efektuacji i czy ulega dynamice w procesie wspólnego prowadzenia firmy to zadania podjęte w ramach projektu. Rezultaty badań mogą posłużyć do rozwoju wiedzy i umiejętności obecnych i przyszłych przedsiębiorców, budujących zespoły przedsiębiorcze. Uzyskane w projekcie badawczym wyniki mogą służyć też promowaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez zespoły przedsiębiorcze i reguł ich efektywnej współpracy.

Details

Project's acronym:
MZP
Project's funding:
OPUS
Agreement:
UMO-2017/25/B/HS4/01507 z dnia 2018-01-24
Realisation period:
2018-01-24 - 2021-01-23
Project manager:
dr Beata Krawczyk-Bryłka
Realised in:
Department of Entrepreneurship and Business Law
Request type:
National Research Programmes
Domestic:
Domestic project
Verified by:
Gdańsk University of Technology

Filters

total: 3

  • Category

  • Year

  • Options

Catalog Projects

2019

2018

seen 192 times