Optical activity of the guest azobenzene molecule generated by inclusion complexation with steroidal bile acids. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Optical activity of the guest azobenzene molecule generated by inclusion complexation with steroidal bile acids.

Abstract

Zsyntetyzowano krystaliczne kompleksy inkluzyjne azobenzenu z kwasami cholowym i deoksycholowym. Otrzymane związki inkluzyjne poddano badaniom przy wykorzystaniu spektroskopii dichroizmu kołowego w fazie stałej (KBr). Dodatni efekt Cottona, odpowiadający niskoenergetycznemu przejściu elektronowemu n-pi*, skorelowano z helikalnością M,M skręconej cząsteczki azobenzenu. Ponadto w celach porównawczych zmierzono dichroizm kołowy w fazie stałej (KBr) enacjomorficznego kryształu żółcieni metylowej.Geometrię cząsteczki azobenzenu wydedukowano w oparciu o wyniki analizy rentgenostrukturalnej monokryształu.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Language:
English
Publication year:
2004
Bibliographic description:
Szyrszyng M., Nowak E., Gdaniec M., Milewska M., Połoński T.: Optical activity of the guest azobenzene molecule generated by inclusion complexation with steroidal bile acids.// . -., (2004), s.0-0
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 84 times

Recommended for you

Meta Tags