Optical activity of benzophenone and thiobenzophenone generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with cholic acid. - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Optical activity of benzophenone and thiobenzophenone generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with cholic acid.

Abstract

Otrzymano związki inkluzyjne benzofenonu i jego tioanalogu z kwasem cholowym. W zależności od stosowanej metody syntezy kompleksów inkluzyjnych benzofenonu powstawały one w dwóch różnych postaciach polimorficznych. Jedna z nich wykazuje istnienie cząsteczek gościa w czterech konformacjach, przy czym dominuje konformer o helikalności M. Struktura krystalograficzna kompleksu tiobenzofenonu z kwasem cholowym ujawniła obecność tylko jednego konformeru cząsteczki gościa o helikalności P w wyniku czego obserwowano niezwykle silny efekt Cottona.Otrzymane związki inkluzyjne poddano badaniom przy wykorzystaniu spektroskopii dichroizmu kołowego w fazie stałej (KBr). Ponadto wykonano pomiary dichroizmu kołowego w fazie stałej (KBr) enacjomorficznych kryształów benzofenonu i 4,4'-dimetylobenzofenonu. Obserwowane efekty Cottona skorelowano z helikalnością badanych cząsteczek.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Language:
English
Publication year:
2004
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 74 times

Recommended for you

Meta Tags