Optical activity of benzophenone and thiobenzophenone generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with cholic acid. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optical activity of benzophenone and thiobenzophenone generated by spontaneous crystallization and inclusion complexation with cholic acid.

Abstrakt

Otrzymano związki inkluzyjne benzofenonu i jego tioanalogu z kwasem cholowym. W zależności od stosowanej metody syntezy kompleksów inkluzyjnych benzofenonu powstawały one w dwóch różnych postaciach polimorficznych. Jedna z nich wykazuje istnienie cząsteczek gościa w czterech konformacjach, przy czym dominuje konformer o helikalności M. Struktura krystalograficzna kompleksu tiobenzofenonu z kwasem cholowym ujawniła obecność tylko jednego konformeru cząsteczki gościa o helikalności P w wyniku czego obserwowano niezwykle silny efekt Cottona.Otrzymane związki inkluzyjne poddano badaniom przy wykorzystaniu spektroskopii dichroizmu kołowego w fazie stałej (KBr). Ponadto wykonano pomiary dichroizmu kołowego w fazie stałej (KBr) enacjomorficznych kryształów benzofenonu i 4,4'-dimetylobenzofenonu. Obserwowane efekty Cottona skorelowano z helikalnością badanych cząsteczek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi