Viscoelastic properties of oil-in-water emulsions stabilized by acylpropyleneglycol emulsifiers obtained with sodium soaps - Publication - MOST Wiedzy

Search

Viscoelastic properties of oil-in-water emulsions stabilized by acylpropyleneglycol emulsifiers obtained with sodium soaps

Abstract

Zbadano właściwości reologiczne emulsji typu O/W, stabilizowanych emulgatorami acylopropylenoglikolowymi. Do badań wykorzystano reometr o kontrolowanym naprężeniu ścinającym. Wykonano testy oscylacyjne tzw. ''dużej deformacji próbki'' oraz analizy typu ''pełzanie i powrót''. Stwierdzono, że właściwości lepkosprężyste emulsji determinowane były składem stosowanego emulgatora. Wszystkie badane układy emulsyjne charakteryzowały się występowaniem tzw. punktu płynięcia (naprężenie uplastyczniające), którego wartość była tym mniejsza im większy był udział mydła sodu w składzie zsyntetyzowanego emulgatora.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Details

Category:
Conference activity
Type:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Language:
English
Publication year:
2005
Bibliographic description:
Macierzanka A., Szeląg H.: Viscoelastic properties of oil-in-water emulsions stabilized by acylpropyleneglycol emulsifiers obtained with sodium soaps // / : , 2005,
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 15 times

Recommended for you

Meta Tags