Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych. - Publication - MOST Wiedzy

Search

Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych.

Abstract

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród 30 uczestników projektów informatycznych, reprezentujących różnorodne przedsiębiorstwa. Uzyskane dane zostały poddane analizie ilościowej z wykorzystaniem metody chi^2, której zadaniem było ocena stopnia korelacji występującego pomiędzy udziałem użytkowników końcowych, a jakością użytkową produktu. Wyniki badań skupiają się wokół poszukiwań rozwiązania problemu określanego w literaturze przedmiotowej mianem konfliktu interesów jakościowych.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Zarządzanie i Finanse no. 11, pages 581 - 592,
ISSN: 2084-5189
Language:
Polish
Publication year:
2013
Bibliographic description:
Redlarski K., Basińska B.: Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych.// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr. 1 (2013), s.581-592
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 44 times

Recommended for you

Meta Tags