Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych.

Abstrakt

Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych wśród 30 uczestników projektów informatycznych, reprezentujących różnorodne przedsiębiorstwa. Uzyskane dane zostały poddane analizie ilościowej z wykorzystaniem metody chi^2, której zadaniem było ocena stopnia korelacji występującego pomiędzy udziałem użytkowników końcowych, a jakością użytkową produktu. Wyniki badań skupiają się wokół poszukiwań rozwiązania problemu określanego w literaturze przedmiotowej mianem konfliktu interesów jakościowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zarządzanie i Finanse nr 11, strony 581 - 592,
ISSN: 2084-5189
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Redlarski K., Basińska B.: Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych.// Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. -Vol. 11., nr. 1 (2013), s.581-592
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi