Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce

Abstract

W części teoretycznej artykułu przedstawiono koncepcję przyczynowo-skutkowego modelu bezrobocia oraz omówiono jego dynamiczny charakter. Skonstruowany model teoretyczny poddano dwustopniowej weryfikacji empirycznej. W pierwszej kolejności oszacowano jego postacie, wykorzystując rejestrowane dane GUS oraz BAEL z okresu poprzedzającego wstąpienie Polski do UE. Wykorzystując oszacowane postacie modelu przeprowadzono prognozy warunkowe na okres obejmujący przynależność Polski do Unii Europejskiej. Porównanie wyników prognoz stóp bezrobocia z rzeczywistym ich poziomem pozwoliło na wstępną ocenę wpływu wstąpienia Polski do UE na zauważone różnice. W części końcowej artykułu dokonano rekonstrukcji rozważanych modeli poprzez wprowadzenie do nich zmiennych zero-jedynkowych, pozwalających na zbadanie zróżnicowania poziomu stóp bezrobocia oraz granic do których stopy te zmierzały w okresach przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Cite as

Full text

download paper
downloaded 17 times
Publication version
Accepted or Published Version
License
Creative Commons: CC-BY-NC-ND open in new tab

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo pages 83 - 106,
ISSN: 2299-1263
Language:
Polish
Publication year:
2014
Bibliographic description:
Ossowski J.: Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej a stopa bezrobocia w Polsce// Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo. -., iss. 5/I (2014), s.83-106
Sources of funding:
  • COST_FREE
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 127 times

Recommended for you

Meta Tags