Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego

Abstract

W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję teoretyczną opisującaą związki pomiędzy dynamiką wzrostu produktu krajowego a stopą wzrostu zatrudnienia i stopą bezrobocia w warunkach zmian nakładów kapitałowych i postępu technicznego. W następnej kolejności przedstawiono model teoretyczny opisujący te związki i sformułowano założenia leżące u jego podstaw. W końcowej części artykułu, na podstawie informacji kwartalnych z lat 1995-2004 dotyczących gospodarki polskiej, oszacowano parametry strukturalne rozpatrywanych modeli. W następnej kolejności dokonano interpretacji oszacowanych wyników i przeprowadzono symulację warunkową stóp wzrostu zatrudnienia i stóp bezrobocia.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Language:
Polish
Publication year:
2006
Bibliographic description:
Ossowski J.: Zatrudnienie i bezrobocie a dynamika wzrostu gospodarczego// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem / Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii.. -Vol. T. 5., (2006), s.7-18
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 823 times

Recommended for you

Meta Tags