Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów - Publication - Bridge of Knowledge

Search

Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów

Abstract

Zastosowanie chromatografii żelowej (GPC)/chromatografii wykluczenia (SEC) w badaniach polimerów i substratów stosowanych w ich syntezie, pozwala na wyznaczenie średniej wagowo i liczbowo masy cząsteczkowej, a także stopnia polidyspersyjności (PD). Są to niezmiernie istotne informacje, kluczowe na etapie planowania syntezy polimeru, w tym także modelowania zespołu właściwości użytkowych wyrobów otrzymywanych z ich udziałem. Praktyczne zastosowanie wyników badań chromatograficznych, w tym średniej masy cząsteczkowej oligomeroli przejawia się szczególnie podczas określenia właściwości przetwórczych, a tym samych parametrów procesu i wymagań aparaturowych. Odnosząc się do polimerów, badania chromatograficzne służą do określenia dystrybucji homologicznych łańcuchów makrocząsteczek, co również związane jest z właściwościami materiału polimerowego jako całości. Możliwość zastosowania techniki GPC/SEC skorelowana jest z zróżnicowaną strukturą polimerów (struktura liniowa, rozgałęziona lub usieciowana). Stąd też konfiguracja aparatury wykorzystywanej do przeprowadzenia pomiarów jest silnie uzależniona od rodzaju badanego tworzywa. Na podstawie wyników badań własnych wskazana jest przydatność niniejszej techniki w badaniach polioli stosowanych w syntezie poliuretanów i glicerolizatów, czyli potencjalnych polioli otrzymywanych w wyniku termo-chemicznej dekompozycji poliuretanów.

Cite as

Full text

full text is not available in portal

Keywords

Details

Category:
Articles
Type:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Published in:
Analityka: Nauka i Praktyka pages 24 - 29,
ISSN: 1509-4650
Language:
Polish
Publication year:
2019
Bibliographic description:
Głowińska E., Jutrzenka Trzebiatowska P., Datta J., Namieśnik J.: Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów// Analityka: Nauka i Praktyka. -., iss. 1 (2019), s.24-29
Verified by:
Gdańsk University of Technology

seen 373 times

Recommended for you

Meta Tags