Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów

Abstrakt

Zastosowanie chromatografii żelowej (GPC)/chromatografii wykluczenia (SEC) w badaniach polimerów i substratów stosowanych w ich syntezie, pozwala na wyznaczenie średniej wagowo i liczbowo masy cząsteczkowej, a także stopnia polidyspersyjności (PD). Są to niezmiernie istotne informacje, kluczowe na etapie planowania syntezy polimeru, w tym także modelowania zespołu właściwości użytkowych wyrobów otrzymywanych z ich udziałem. Praktyczne zastosowanie wyników badań chromatograficznych, w tym średniej masy cząsteczkowej oligomeroli przejawia się szczególnie podczas określenia właściwości przetwórczych, a tym samych parametrów procesu i wymagań aparaturowych. Odnosząc się do polimerów, badania chromatograficzne służą do określenia dystrybucji homologicznych łańcuchów makrocząsteczek, co również związane jest z właściwościami materiału polimerowego jako całości. Możliwość zastosowania techniki GPC/SEC skorelowana jest z zróżnicowaną strukturą polimerów (struktura liniowa, rozgałęziona lub usieciowana). Stąd też konfiguracja aparatury wykorzystywanej do przeprowadzenia pomiarów jest silnie uzależniona od rodzaju badanego tworzywa. Na podstawie wyników badań własnych wskazana jest przydatność niniejszej techniki w badaniach polioli stosowanych w syntezie poliuretanów i glicerolizatów, czyli potencjalnych polioli otrzymywanych w wyniku termo-chemicznej dekompozycji poliuretanów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 24 - 29,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Głowińska E., Jutrzenka Trzebiatowska P., Datta J., Namieśnik J.: Zastosowanie chromatografii żelowej (chromatografii wykluczania) w badaniach polimerów// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 1 (2019), s.24-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi