Metody detekcji stosowane w chromatografii wykluczania (ang. Size Exclusion Chromatography - SEC) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Metody detekcji stosowane w chromatografii wykluczania (ang. Size Exclusion Chromatography - SEC)

Abstrakt

W pracy przedstawiono oraz scharakteryzowano metody detekcji powszechnie wykorzystywane w chromatografii wykluczania (ang. Size Exclusion Chromatography, SEC), dawniej określanej termi¬nem chromatografia żelowa (ang. GelPermeation Chromatography, GPC). Chromatografia wykluczania umożliwia ustalanie masy cząsteczkowej, a także określanie rozkładu masy cząsteczkowej rzeczywistych mieszanin. W tej odmianie chromatografii cieczowej związki zostają rozdzielone ze względu na różnicę wielkości promienia hydrodynamicznego cząsteczek analitów, co można skorelować z ich masą czą¬steczkową. Cechą charakterystyczną tej techniki jest fakt, że całkowite rozdzielenie ma miejsce w czasie niższym, niż czas retencji substancji niezatrzymywanej (czas martwy). W idealnych warunkach SEC faza stacjonarna nie oddziałuje w żaden sposób ze składnikami badanej próbki. Detektory stosowane w SEC powinny charakteryzować się uniwersalnością i praktycznie stałym współ-czynnikiem odpowiedzi detekcji względem wszystkich składników mieszaniny, dla której wyznacza się rozkład masy cząsteczkowej. W specjalnych aplikacjach układ detekcyjny można rozszerzyć o detektory selektywne, umożliwiające uzyskanie większego zakresu informacji otrzymywanych na podstawie poje-dynczego chromatogramu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna wydanie 3, strony 159 - 170,
ISSN: 1426-9600
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Momotko M., Daszkiewicz M., Boczkaj G.: Metody detekcji stosowane w chromatografii wykluczania (ang. Size Exclusion Chromatography - SEC)// Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. -., iss. 3 (2016), s.159-170
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 228 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi