Search results for: SOCJOLOGIA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: SOCJOLOGIA

Search results for: SOCJOLOGIA

 • Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów

  Journals

  ISSN: 2083-5701

 • SOCJOLOGIA

  e-Learning Courses
  • J. Gużyński

 • Socjologia

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

  Kurs ma na celu przybliżenie róznych aspektów życia społecznego.

 • Socjologia przestrzeni

  e-Learning Courses

 • Socjologia NST

  e-Learning Courses
  • M. Szeluga-Romańska

  Kurs przedstawia zagadnienia socjologii ogólnej.

 • Socjologia środowiska zbudowanego

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka

  Kurs Socjologia środowiska zbudowanego jest obowiązkowym przedmiotem na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury

 • Socjologia przestrzeni 2022/23

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka

  Socjologia przestrzeni: ćwiczenia, 15 godzin.

 • Socjologia przestrzeni 2021/22

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka

  Socjologia przestrzeni: ćwiczenia, 15 godzin.

 • Socjologia miasta 2021/22

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka

  Przedmiot kursu: wybrane zagadnienia z socjologii miasta obejmujące przemiany współczesnego środowiska zurbanizowanego w aspekcie społecznym, kulturowym i przestrzennym.   Cel przedmiotu:  przedstawienie związków zachodzących pomiędzy środowiskiem społecznym i przestrzennym na tle współczesnych przemian miasta  

 • Socjologia miasta 20/21

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka

  Przedmiot kursu: wybrane zagadnienia z socjologii miasta obejmujące przemiany współczesnego środowiska zurbanizowanego w aspekcie społecznym, kulturowym i przestrzennym.   Cel przedmiotu:  przedstawienie związków zachodzących pomiędzy środowiskiem społecznym i przestrzennym na tle współczesnych przemian miasta  

 • Socjologia środowiska zbudowanego 2021/22

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka

  Kurs Socjologia środowiska zbudowanego jest obowiązkowym przedmiotem na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury

 • Socjologia środowiska zbudowanego 2022/23

  e-Learning Courses
  • M. Dymnicka

  Kurs Socjologia środowiska zbudowanego jest obowiązkowym przedmiotem na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury

 • Socjologia wykład 2021/2022 EK sem. 4

  e-Learning Courses
  • I. Borucińska
  • E. Lechman

 • Socjologia wykład 2019/2020 EK sem. 4

  e-Learning Courses
  • I. Borucińska

 • Socjologia.ćw.AG1.sem.1.2021.2022

  e-Learning Courses

 • Socjologia.Wykład.2022/2023 EK1.Sem.4

  e-Learning Courses
  • I. Borucińska

 • Jan Domaradzki dr hab.

  People

  Dr Jan Domaradzki is an assistant professor of sociology and Head of the Laboratory of Health Sociology and Social Pathology at the Department of Social Sciences and Humanities, Poznan University of Medical Sciences, Poznań, Poland. He is a sociologist with an interest in medical sociology; sociology of genetics; social implications of a new genetics, medicalization and geneticization, social representations of biotechnology, social...

 • Czynniki kształtujące środowisko pracy, zamieszkania i odpoczynku człowieka na statku

  Publication

  - Year 2008

  Statek morski pełni jednocześnie funkcję miejsca pracy, mieszkania oraz odpoczynku. Eksploatowany w trudnych warunkach fizycznych musi odpowiadać różnorodnym wymaganiom. Organizm ludzki wraz ze swoimi właściwościami jest punktem odniesienia, którym należy podporządkować rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń tworzących środowisko człowieka na statku. Organizację przestrzeni przeznaczonych na pobyt ludzi (zarówno załogi,...

 • Krajobraz wiejski jako projekt zbiorowy

  Publication

  W artykule podjęto rozważania nad znaczeniem sfery zbiorowych wyobrażeń dla zachowania ładu przestrzennego obszarów wiejskich. Celowość badania wynika z efektów przestrzennych transformacji ustrojowej w Polsce po 1989 roku. Rozwojowi pozarolniczego zagospodarowania i użytkowania obszarów wiejskich towarzyszy zjawisko dezintegracji przestrzennej, zanik lokalnych cech krajobrazu oraz wzrost zagrożeń ekologicznych i społecznych. Wynika...

  Full text available to download

 • Anna Witeska-Młynarczyk dr hab.

  People

  University College London, Anglia -  Wydział Antropologii –  studia doktorskie; Doctor of Philosophy; Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii (nostryfikacja UAM)  Sabanci University, Stambuł, Turcja – Wydział Nauk Społecznych, Master of Arts (bez tytuły, skończony pierwszy rok), Historia Współczesna  Central European University, Budapeszt, Węgry – Master of Arts, Socjologia i Antropologia Społeczna (z wyróżnieniem) Uniwersytet...

 • XXXVIII Wieczór z Ekonomią w formie zdalnej

  Events

  27-05-2021 18:00 - 27-05-2021 20:00

  Zapraszamy na spotkanie naukowe online: Wieczór z Ekonomią, organizowane przez prof. Piotra Dominiaka, którego gościem będzie prof. Dominik Antonowicz z UMK w Toruniu.

 • Identyfikacja własności społecznych portali internetowych na podstawie teorii socjologicznych

  Publication

  W czasie wytwarzania oprogramowania można wpływać na własności społeczne portali głównie w fazie analizy systemu, kiedy to oprócz analizy funkcjonalności, zachowania, czy też użyteczności aplikacji, można dokonać także analizy własności społecznych. Następnie wyniki tej analizy należy uwzględnić przy określaniu wizji systemu. W celu dostarczenia technik, które ułatwiają to zadanie konieczna jest identyfikacja własności społecznych...

 • Obraz świata płynnej nowoczesności

  Recenzja książki: Zygmunt Bauman ''44 listy ze świata płynnej nowoczesności''

  Full text to download in external service

 • Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy

  Publication

  - Year 2018

  Okres ostatnich lat na krajowym rynku pracy charakteryzuje się istotnym spadkiemwskaźników bezrobocia. W przypadku Tychów i powiatu bieruńsko-lędzińskiego oficjalnastopa rejestrowanego bezrobocia spadła poniżej 3%, co w sposób szczególnie dotkliwywpływa na zmniejszanie się podaży pracy na lokalnym rynku pracy. Pracodawcy borykającysię z problemem znalezienia pracowników na rynku krajowym coraz częściej...

  Full text available to download

 • Techniki inżynierii oprogramowania służące do tworzenia portali o określonych własnościach społecznych

  Publication

  W referacie zawarto próbę odpowiedzi na następujące pytanie: czy w czasie wytwarzania oprogramowania można wpływać na własności społeczne tworzonych portali? zakładając, że jest to możliwe, poszukiwane są takie techniki z pogranicza socjologii i inżynierii oprogramowania, które będą udostępniały analitykom i projektantom oprogramowania pewien proces, dzięki któremu możliwe będzie systematyczne i świadome kontrolowanie tych własności...

 • Magdalena Szmytkowska dr

 • Robert Poklek dr

  People