EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej - Journal - Bridge of Knowledge

Search

EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej

ISSN:

eISSN:

2081-870X

Ministry points: Help

Ministry points - current year
Year Points List
Year 2023 5 Not listed on the ministry scored journals list
Ministry points - previous years
Year Points List
2023 5 Not listed on the ministry scored journals list
2022 5 Not listed on the ministry scored journals list
2021 5 Not listed on the ministry scored journals list
2020 5 Not listed on the ministry scored journals list
2019 5 Not listed on the ministry scored journals list
2018 6 B
2017 6 B
2016 6 B
2015 6 B
2014 4 B
2013 4 B
2012 0 B
2011 0 B

Impact Factor:

n/a

Filters

total: 20

 • Category
 • Year
 • Options

clear Chosen catalog filters disabled

Catalog Journals

Year 2017
Year 2016
Year 2015
Year 2014
 • E-technologie w edukacji i terapii dzieci z autyzmem w Polsce
  Publication

  - EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej - Year 2014

  Artykuł dotyczy możliwości wsparcia technologiami informacyjnymi edukacji i terapii dzieci z za - burzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu. Szczególna uwaga zostanie poświęcona aplikacjom przeznaczonym na urządzenia mobilne (tablety). Artykuł podsumowuje przesłanki zastosowania tabletów w pracy z dziećmi auty - stycznymi oraz pokazuje kategorie aplikacji, jakie mogą wspierać terapię i edukację dzieci. Zostały przedstawione wyniki...

  Full text to download in external service

 • e-Technologie w kształceniu inżynierów, czyli nowoczesna edukacja pokolenia mediów cyfrowych

  Technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają współczesną edukację i pozwalają na wprowadzanie innowacyjnych metod przekazywania wiedzy i zdobywania umiejętności. Popyt na wiedzę jest ogromny – kształtuje go coraz bardziej zaawansowane technologicznie i infor - macyjnie społeczeństwo oraz rynek pracy, na którym wiele osób, pracujących w zawodach do tej pory nie wymagających umiejętności cyfrowych, stanęło...

  Full text to download in external service

 • Marking large amounts of student assignments

  Technologies offer plenty of possibilities to prepare individual remote online tasks for students. This gives a lot of space to search for ways to overcome the challenges, one of them being grading a high volume of student--generated content. The paper surveys the author’s experience with various forms of student e-activities and various forms of grading.

  Full text to download in external service

 • Proces wytwarzania e-kursu. Studium przypadku.

  Artykuł definiuje proces wytwarzania e-kursu i e-lekcji oraz kolejne jego etapy, zaczynając od okre - ślania celu i odbiorcy, a kończąc na udostępnieniu treści. Na podstawie opisanego procesu przedstawiane jest stu - dium przypadku dla e-kursu prowadzonego na studiach zaocznych na Wydziale ETI Politechniki Gdańskiej na przedmiocie Strategie informatyzacji. Artykuł pokazuje też ewaluację studium przypadku, zarówno na poziomie oceny...

  Full text to download in external service

Year 2013
Year 2012

seen 554 times