Department of Computer Communications - Administrative Units - Bridge of Knowledge

Search

Department of Computer Communications

Functions

Head of Department

  • Photo of dr hab. inż. Jacek Rak
    Jacek Rak dr hab. inż.
    Head of Department

    Jacek Rak uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacji (specjalność: teleinformatyka) w 2016 r., a stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Teleinformatyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Jego działalność naukowa koncentruje się w obszarze doboru tras, projektowania...

Deputy Head of Department

Employees