Adam Inglot - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: mgr inż. Adam Inglot

mgr inż. Adam Inglot

Zatrudnienie

Biogram

 Adam Inglot (urodzony 3 października 1984 w Rzeszowie), w roku 2004 ukończył Technikum Geodezyjne w Rzeszowie, studiował Inżynierię Środowiska oraz Geodezję i Kartografię na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Inżynierię Środowiska ukończył w 2011 w stopniu mgr inż. broniąc pracę „Weryfikacja przydatności modelu GeoMod do prognozowania procesu urbanizacji w aglomeracji krakowskiej” u dra inż. Wojciecha Drzewieckiego. Natomiast Geodezję i Kartografię w stopniu inż. w roku 2012 prezentując dyplomowy projekt inżynierski „Wykonanie modelu 3D skały wspinaczkowej z wykorzystaniem aparatu cyfrowego oraz systemu IMAGE MASTER” u dra inż. Adama Boronia. Podczas studiów był prezesem Koła Naukowego Geodetów Dahlta oraz wiceprezesem Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji. W ramach swojej działalności studenckiej współorganizował Ogólnopolską Studencką Konferencję Geodetów, współtworzył Geoportal AGH oraz uczestniczył w obozach naukowych organizowanych w Łebie i na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po ukończeniu studiów podoił pracę w Centrum GIS na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadził zajęcia z Systemów Informacji Geograficznej w ramach różnych kierunków studiów, prowadził szereg zajęć na studiach podyplomowych GIS. Od 2015 do chwili obecnej pracuje w Katedrze Geodezji, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Podczas swojej pracy dydaktyczno-naukowej był wielokrotnie współorganizatorem Trójmiejskiego GIS Day, międzynarodowej konferencji Baltic Geodetic Congress oraz został poproszony do sędziowania w Pierwszych Akademickich Mistrzostwach GIS Challenge.

wyświetlono 990 razy