Aleksandra Parteka - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Fulbright Senior Award - Stypendium Komisji Fulbrighta (staż naukowy w UC Berkeley)

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Fulbright Commission - 2018

 • NAGRODA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I Stopnia za: osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w 2016 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2017

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe (indyw. III st.)

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe (indyw. II st.)

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe ( zespołowa III st.)

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2011

 • Stypendium Mobilność Plus (MNiSW) na pokrycie kosztów zagranicznego stażu podoktorskiego w Universitat Pompeu Fabra

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2011

 • Stypendium FNP START

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 2010

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej dla Młodych Pracowników Nauki

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2009

 • Olga Radzyner Award - nagroda za najlepszy artykuł na temat Integracji Europejskiej

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Oesterreichische Nationalbank (Narodowy Bank Austrii) - 2009

wyświetlono 2767 razy