Alicja Stoltmann - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

 • Elektroenergetyka

  Tematyka kursu: Dobór parametrów elementów prostego modelu elektroenergetycznego (generatory, linie transformatory) w celu przeprowadzenia badań z uwzględnieniem zmienności obciążenia w modelowanym systemie Wyznaczanie rozpływów mocy. Określanie zależności pomiędzy sterowaniem poziomami napięć w węzłach wytwórczych lub/oraz zmian przekładni transformatora na poziomy napięć i rozpływu mocy w analizowanej sieci. Kierunek Elektrotechnika

 • Technologie informatyczne

  Energetyka I st., 2 semestr

 • Podstawy termokinetyki

  Energetyka VI sem. I stopnia

 • Nowoczesne źródła energii elektrycznej (Modern Sources of Electrical Energy)

  Nowoczesne technologie wytwarzania energii elektrycznej. Kierunek studiów: Elektrotechnika Rodzaj: studia II stopnia stacjonarne i II stopnia niestacjonarne

 • Systemy ciepłownicze

 • Energy systems

  The basics of energy conversion, transmission and distribution. Energy economics and energy systems. Kierunek: Energy Technologies Studia Stacjonarne I stopnia, Sem. 1 Tha basics of energy use rationalization. Kierunek: Energy Technologies Studia Stacjonarne I stopnia, Sem. 5 Accounting in Power Engineering, Kierunek: Energy Technologies, Sem. 7

 • Systemy zaopatrzenia w energię

  Elektrotechnika II stopnia

 • Elektrownie wodne

  Energetyka I st. stacjonarne sem. 6

 • Rachunek ekonomiczny w energetyce

  Elementy rachunku opłacalności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Kierunek: Energetyka, Specjalność: Rynki i Systemy Energetyczne Studia stacjonarne I stopnia, sem. 7

 • Elektrownie konwencjonalne

Prowadzone zajęcia

wyświetlono 170 razy