Beata Grzyl - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Politechnika Gdańska, WILiŚ, Studia Podyplomowe pt. „Kontrakty na roboty budowlane według polskich i międzynarodowych procedur”

  Pełnione 2011-10-01 - 2016-09-30 na stanowisku: kierownik studiów podyplomowych

 • Politechnika Gdańska, WILiŚ, Studia Podyplomowe pt. „Zarządzanie projektami budowlanymi"

  Pełnione 2020-10-01 na stanowisku: Kierownik studiów podyplomowych

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Pełnione 1998-01-01 na stanowisku: członek

 • Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

  Pełnione 2002-01-01 na stanowisku: członek

 • Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT, sekcja zawodowa - kosztorysant budowlany

  Pełnione 2008-04-17 na stanowisku: członek

 • Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

  Pełnione 2020-01-01 - 2023-12-31 na stanowisku: członek grupy problemowej Sekcji IPB KILIW PAN

 • Sekcja Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

  Pełnione 2016-01-15 - 2020-01-14 na stanowisku: członek

 • Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

  Pełnione 2016-01-01 - 2019-12-31 na stanowisku: członek Zarządu oddziału SKB Gdańsk

 • Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych

  Pełnione 2016-01-01 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Członek (wykonawca) zespołu realizującego projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWR.03.05.00-00-Z044/17, którego celem jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia, zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską oraz podniesienie kompetencji kadr, 2018 - 2022

  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” POWR.03.05.00-00-Z044/17; 2018 - 2022

  Realizacja działań, których celem jest podniesienie jakości kształcenia na studiach II i III stopnia oraz zwiększenie efektywności zarządzania Politechniką Gdańską i podniesienie kompetencji kadr, 2018 - 2022

 • Członek dwóch krajowych zespołów ds. egzaminów zawodowych (kwalifikacja - technik budownictwa BUD.12, BUD14) 2019-2020

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, działająca na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  Przygotowywanie i opiniowanie zadań egzaminacyjnych dla kwalifikacji zawodowej technik budownictwa BUD12 i BUD14

 • Członek krajowego zespołu ds. egzaminów zawodowych (kwalifikacja - technik budownictwa BUD14) od 2021

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, działająca na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

  Przygotowywanie i opiniowanie zadań egzaminacyjnych dla kwalifikacji zawodowej technik budownictwa i BUD14

 • Członek ogólnopolskiego zespołu realizującego prace naukowo-badawcze z zakresu budownictwa drogowego: RID Rozwój Innowacji Drogowych 2016-2018 (w ramach projektu współfinansowanego przez NCBiR i GDDKiA)

  Projekt współfinansowany przez NCBiR i GDDKiA

  Prace naukowo-badawcze z zakresu budownictwa drogowego: RID Rozwój Innowacji Drogowych 2016-2018

wyświetlono 2516 razy