Jan Hupka - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 193

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

Katalog Publikacji

2019
2018
2017
2016
 • FERMENTACJA METANOWA MODELOWEGO WSADU KOMUNALNYCH ODPADÓW ORGANICZNYCH

  Fermentacja metanowa frakcji organicznej odpadów komunalnych pozwala na efektywny odzysk węgla z odpadów. Procesem beztlenowym jest zasadniczo fermentacja metanowa mezofilowa, jak i termofilowa, jednakże w procesie fermentacji termofilowej redukcja związków organicznych, niszczenie patogenów oraz produkcja biogazu zachodzi z większą wydajnością. Odpady komunalne charakteryzują się wysoką heterogenicznością składu, co może przyczyniać...

 • Mineral and Organic Matter Constituents in Weak Interfaces in Shales
  Publikacja

  - 2016

  This paper identifies formation interfaces that would appear to be "weak interfaces", in the Jurassic, Early- Cretaceous Vaca Muerta formation, in the Neuquén Basin, Argentina. Significant distribution of the weak interfaces was observed including contacts between volcanic ash layers of varying thicknesses, calcite-filled veins, and contacts between lithology changes, such as between argillaceous mudstone and mottled carbonates....

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • MINERAL MATTER IN MUNICIPAL SOLID WASTE

  Municipal solid waste (MSW) contains mineral materials which are seldom considered as a potential resource. Currently, the waste management sector pays attention to recyclable parts, biodegradable material, waste-to-energy fraction, and residues after waste reuse and recycle. In contrast, this study focus as on the mineral matter in MSW. The aim was to analyze and discuss the sources of mineral matter in MSW, the impact which the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Odwadnianie pofermentu w wirówce sedymentacyjnej
  Publikacja

  Zbadano przebieg odwadniania pofermentu z wykorzystaniem siarczanu żelaza (III) oraz polielektrolitu kationowego poliakrylamidu. Efektywność procesu odwadniania oceniono na podstawie zmian wartości chemicznego zapotrzebowania na tlen dla cieczy nadosadowej. Badano też zawartość fosforu oraz azotu ogólnego. Mając na uwadze odzysk fosforu oraz azotu z cieczy nadosadowej flokulację przeprowadzono za pomocą polieletrolitów kationowych....

 • Potencjał biogazowy frakcji organicznej z odpadów komunalnych
  Publikacja

  Przeprowadzono badania składu surowcowego odpadów komunalnych. W badaniach wykorzystano dwie frakcje odpadów organicznych, które zostały poddane procesowi termofilowej fermentacji metanowej. Pierwszą frakcję stanowiły odpady modelowe. Drugim surowcem biomasy była frakcja organicznych odpadów komunalnych pochodząca z systemu dualnego. Zbadano potencjał biogazowy frakcji organicznej odpadów komunalnych.

 • Release of selected chemical elements from shale drill cuttings to aqueous solutions of different pH

  The effect of pH changes on leachability of light and heavy metals from shale drill cuttings generated from unconventional shale gas production was investigated. Cuttings, being the primary byproduct generated from drilling operations, belong to the potentially hazardous type of wastes due to presence of heavy and radioactive elements and remains of drilling fluid. In this regard, assessment of potentially dangerous components...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • The Effect of Calcination Temperature on Structure and Photocatalytic Properties of WO3/TiO2Nanocomposites

  Series ofWO3/TiO2 nanocompositeswere obtained by hydrothermal method followed by calcination in the temperature range from 400∘C to 900∘C. The characteristics of photocatalysts by X-ray diffractometry (XRD), scanning electron microscope (SEM), and diffuse reflectance spectroscopy (DRS) showed that increasing the calcination temperature from 400 to 900∘C resulted in change of photocatalytic activity under UV-Vis light.Moreover,...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Uniwersalna instalacja pilotażowa oraz instalacja laboratoryjna
  Publikacja

  Do prowadzenia badań fermentacji metanowej zaprojektowano dwa układy badawcze, w skali laboratoryjnej oraz pilotażowej. Badania wykazały, że przy odpowiedniej kontroli procesu fermentacji możliwe jest wykorzystanie frakcji organicznej odpadów komunalnych do ciągłej i stabilnej produkcji biogazu o wysokiej jakości.

 • Właściwości i heterogeniczność skały łupkowej
  Publikacja

  - 2016

  Scharakteryzowano właściwości skał łupkowych, heterogenicznych i zasobnych w materię organiczną. Łupki wykazują odmienne właściwości w porównaniu do skał konwencjonalnych. Heterogeniczność skał łupkowych objaśnia się od makro- do nanoskali. Zróżnicowanie tekstury i składu łupka przekłada się na niejednorodność materii organicznej, w dużym stopniu stanowiącej o właściwościach zbiornika. Zmienność łupka należy rozpatrywać przy ocenie jego...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zagospodarowanie pofermentu
  Publikacja

  - 2016

  Poferment jest materiałem pozostałym po procesie beztlenowego rozkładu materii organicznej. Jest bogaty w składniki odżywcze oraz coraz częściej używany jako substytut sztucznych użyźniaczy gleby. W badaniach skupiono się na trzech kierunkach zagospodarowania pofermentu: aplikacji doglebowej bezpośredniej, aplikacji pofermentu odwodnionego oraz obróbce cieczy nadosadowej.

2015
2014
2013

wyświetlono 688 razy