Kursy Online - Katalog Kursów Online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Kursów Online

Filtry

wszystkich: 28

 • Data rozpoczęcia kursu

  • od
  • do
 • Rodzaj dostępu

Katalog Kursów Online

 • Rachunek ekonomiczny w energetyce

  Kursy Online

  Elementy rachunku opłacalności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach. Kierunek: Energetyka, Specjalność: Rynki i Systemy Energetyczne Studia stacjonarne I stopnia, sem. 7

 • Rachunek kosztów

  Kursy Online

 • Rachunek kosztów

  Kursy Online

 • Rachunkowość finansowa (AG)

  Kursy Online

 • Rachunkowość finansowa (ZI)

  Kursy Online

 • Rachunkowość zarządcza

  Kursy Online

 • Radiobiologia i ochrona radiologiczna

  Kursy Online

  Kurs do przedmiotu Radiobiologia i Ochrona radiologiczna dla studentów 6. semestru Inżynierii Biomedycznej, specjalności Fizyka w medycynie oraz Chemia w medycynie.

 • Radiowe sieci BAN

  Kursy Online

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 7-go semestru studiów I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Cel kursu:Zapoznanie się z radiowymi sieciami działającymi w obrębie i w bezpośrednim otoczeniu ciała ludzkiego (WBAN - Wireless Body Area Networks), ich parametrami i właściwościami uwzględniającymi wpływ ciała ludzkiego, a także z podstawowymi zastosowaniami.

 • Realizacja aplikacji internetowych (laboratorium)

  Kursy Online

  Informatyka, inżynierskie VII sem.

 • Realizacja Projektu Informatycznego

  Kursy Online

  Informatyka, I stopień

 • Reception of Radio Signals II - laboratory

  Kursy Online

  Zajęcia przeznaczone są dla studentów 2. semestru studiów II stopnia kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi elementami teorii odbioru radiowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów cyfrowych.

 • Recykling Tworzyw Sztucznych i Gumy - WYKŁAD / LABORATORIUM

  Kursy Online

  Kierunek: Inżynieria Materiałowa (Studia II Stopnia - Semestr II) Specjalność: Inżynieria Materiałów Polimerowych Rok Akademicki: 2018/2019 prof. dr hab. inż. Janusz Datta (Chemia C, p. 211)

 • Rekonstrukcja i analiza obrazów

  Kursy Online

 • Reliability and Diagnostics

  Kursy Online

  Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (studia w jęz. angielskim)               Electronics and TelecommunicationStudia magisterskie (II stopnia)M.Sc. studies Rok 2Year 2Semestr 3 Semester 3

 • Repfiz dla studentów IBM

  Kursy Online

  Kurs wspomagający zajęcia wyrównawcze z fizyki dla I i II sem Inżynierii Biomedycznej. Prowadzący: dr Brygida Mielewska, dr Małgorzata Obarowska, mgr Tomasz Neumann.

 • Roboty Mobilne

  Kursy Online

  Automatyka i Robotyka, sem. 7

 • Robotyka i Systemy Mechatroniki

  Kursy Online

  Kurs dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

 • Robotyka i Systemy Mechatroniki - niestacjonarne

  Kursy Online

  Automatyka i Robotyka (WEiA), II stopnia, niestacjonarne

 • Rozproszone Bazy Danych

  Kursy Online

 • Rozproszone systemy pomiarowe

  Kursy Online

  sem 7, st.1, IBM

 • Rozwój aplikacji internetowych w medycynie

  Kursy Online

 • Równania różniczkowe cząstkowe

  Kursy Online

  Równania różniczkowe cząstkowe.

 • Równania różniczkowe I

  Kursy Online

 • Rynek pracy

  Kursy Online

 • Rysunek Techniczny

  Kursy Online

  Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I st., semestr 1

 • Rysunek Techniczny i Planistyczny

  Kursy Online

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia inżynierskie I stopnia. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności przydatnych przy sporządzaniu rysunków technicznych i planistycznych w zawodzie architekta urbanisty i zawodach pokrewnych związanych z gospodarką przestrzenną. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń - 7 spotkań (rysunek odręczny) oraz w laboratorium...

 • Rysunek Techniczny i Planistyczny 2017/18

  Kursy Online

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia inżynierskie I stopnia. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności przydatnych przy sporządzaniu rysunków technicznych i planistycznych w zawodzie architekta urbanisty i zawodach pokrewnych związanych z gospodarką przestrzenną. Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń - 7 spotkań (rysunek odręczny) oraz w laboratorium...

 • Rysunek techniczny i planistyczny 2018/19

  Kursy Online

  Kurs jest przeznaczony dla studentów 1 semestru kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA, studia inżynierskie I stopnia. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności przydatnych przy sporządzaniu rysunków technicznych i planistycznych w zawodzie architekta urbanisty i zawodach pokrewnych związanych z gospodarką przestrzenną.

Podział alfabetyczny