Kursy Online - Katalog Kursów Online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Kursów Online

Filtry

wszystkich: 232

 • Data rozpoczęcia kursu

  • od
  • do
 • Rodzaj dostępu

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Kursów Online

 • Galwanotechnika

  Kursy Online

  Stopień II Semestr III specjalność: IK

 • Generacja i detekcja promieniowania

  Kursy Online

  kurs dla studentów inżynierii biomedycznej st. I

 • Generacja i detekcja promieniowania dla IB 2020/2021

  Kursy Online

  W kursie omawiane są zagadnienia oddziaływania promieniowania e-m z materią oraz sposoby wytwarzania i detekcji tego promieniowania. Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego stopnia kierunku inżynierii biomedycznej.

 • General building technologies V - 2021-22

  Kursy Online

  Course for Erasmus students

 • General Building Technology I 2021/2022

  Kursy Online

 • General building technology III

  Kursy Online

  General building technology III

 • General Genetics

  Kursy Online

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics QUIZZ

  Kursy Online

  Celem wykładu będzie zapoznanie Studentów z najważniejszymi odkryciami, prawami i terminami genetyki. Wykład będzie obejmował kluczowe zagadnienia genetyki: zasady dziedziczenia cech i chorób, mechanizmy regulacji ekspresji genów i mechanizmy zmienności genetycznej. Wykład będzie kładł duży nacisk  na wyjaśnienie, szczególnie istotnego dla biotechnologów, molekularnego podłoża dziedziczności, zmienności genetycznej i regulacji...

 • General Genetics webinarium_3.04.2020

  Kursy Online

  Wykład przybliżający studentom problemy Genetyki ogólnej, prowadzony w języku angielskim.

 • Genetyka czlowieka wykład 21.05.2020

  Kursy Online

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka

  Kursy Online

  Genetyka człowieka - wykład •dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. PG •Laboratorium Biotechnologii Regeneracyjnej •p. 303 Ch. B, w wyznaczonych godzinach konsultacji lub indywidualnie po uzgodnieniu •Kontakt przez e-mail: psach@pg.edu.pl Celem wykładu jest przedstawienie podstaw wiedzy o genomie i genetyce człowieka, rodzajach i skutkach mutacji, możliwościach praktycznego wykorzystania wiedzy o genomie ludzkim  i genetyce...

 • Genetyka człowieka - TEST 14.06.2021

  Kursy Online

  Test  zaliczeniowy z genetyki człowieka 14.06.2021

 • Genetyka człowieka - wykład 14.05.2020

  Kursy Online

  Kolejny wykład z genetyki człowieka

 • Genetyka człowieka - wykład 7.05.2020

  Kursy Online

  Kolejny wykład z genetyki człowieka.

 • Genetyka człowieka 22.05 3h

  Kursy Online

  Wykłady z genetyki człowieka, odrobienie wykładów zaległych z 12.03, 19.03 i 2.04.

 • GENETYKA CZŁOWIEKA, I STOPIEŃ

  Kursy Online

 • Genetyka człowieka, seminarium

  Kursy Online

  Tematy referatów: 1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH) 2. Badanie DNA w medycynie sądowej 3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej 4. Klonowanie zwierząt i ludzi 5. Genetyka nowotworów 6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory 7. Dziedziczenie epigenetyczne 8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji...

 • Genetyka człowieka wykład 28.05.2020

  Kursy Online

  Kolejny wykład z genetyki człowieka w formie webinarium.

 • Genetyka molekularna - seminarium 2021/22, WCh, Biotechnologia II stopień - Nowy

  Kursy Online

  Celem kursu jest zapoznanie się z różnymi zagadnieniami dotyczących uwarunkowań genetycznych i predyspozycji do występowania chorób i nowotworów u człowieka, potencjalnych terapii genowych, molekularnych mechanizmów neuroprzekaźnictwa, transplantacji  narządów w perspektywie transkulturowej (rusztowania tkankowe jako alternatywa dla konwencjonalnych przeszczepów narządów i tkanek), innowacyjnych form terapii zakażeń dróg moczowych...

 • Genetyka molekularna - wykład 2021/22, WCh, Biotechnologia II stopień - Nowy

  Kursy Online

  Celem kursu jest zapoznanie się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania genomów, regulacji ich aktywności i dziedziczenia, edycją genomu w oparciu o programowane nukleazy (system CRISPR-Cas i prime-editing), metodami wykorzystywanymi do analizy struktury, funkcji genów,  skutków zmian mutacyjnych oraz wyłączania ich aktywności (np. TargeTron gene nockout system) oraz  technikami in vitro wykorzystywanymi do wprowadzania biomolekuł...

 • Geodezja BUD NST

  Kursy Online

 • Geodezja dla IŚ 1 sem - 2021/2022

  Kursy Online

  "Geodezja" dla Inżynierii Środowiska, sem. 1, studia stacjonarne

 • Geodezja dla IŚ, 3 sem. - 2021/2022

  Kursy Online

  Kurs dla studentów kierunku Inżynieria Środowiska, 3 sem. studiów niestacjonarnych.

 • Geodezja i Kartografia, sem. 4, inż.

  Kursy Online

  Geodezja i   Kartografia, sem. 4, inż. WA, kier. Gospodarka Przestrzenna      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni (ten przedmiot jest częścią bloku zajęć)

 • Geodezja I (2021/2022)

  Kursy Online

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 1

 • Geodezja i nawigacja satelitarna w transporcie

  Kursy Online

 • Geodezja II

  Kursy Online

  Na kursie realizowane będą wykłady, ćwiczenia i laboratoria z przedmiotu Geodezja II w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 • Geodezja II

  Kursy Online

  W ramach prowadzonych zajęć studenci realizują między innymi następujące tematy: transformacja metodami: Hausbrandta i Helmetra, wyznaczanie błędu średniego ostatniego punktu w ciągu wiszącym, podstawy teoretyczne i zasady wykonywania pomiarów dalmierzami elektronicznymi, zasady redukcji obserwacji geodezyjnych z fizycznej powierzchni Ziemi na płaszczyznę państwowego układu współrzędnych, niwelacja trygonometryczna z uwzględnieniem...

 • Geodezja II - ćwiczenia

  Kursy Online

  Ćwiczenia z przedmiotu Geodezja II dla studentów geodezji i kartografii, studia I stopnia.

 • Geodezja III (2021/2022)

  Kursy Online

  Stopień studiów: I Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: Geodezja inżynieryjna Semestr: 3

 • Geodezja inżynierska, sem. 6

  Kursy Online

  Geodezja inżynierska, sem. 6, inż. WOiO, kier. Oceanotechnika, specj. Inżynieria Zasobów Naturalnych      15 godz. wykł.  15 godz. ćw. Odpowiedzialny i prowadzący całość zajęć dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Uczelni

 • Geodezja Kolejowa i Drogi Kolejowe - rok akademicki 2021/2022

  Kursy Online

  Geodezja Kolejowa i Drogi Kolejowe sem V studia inżynierskie

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii

  Kursy Online

  Kurs z Geodezji Satelitarnej z Elementami Astronomii prowadzony dla semestru V studiów stacjonarnych I stopnia. Kierunek studiów Geodezja i Kartografia. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

 • Geodezja satelitarna z elementami astronomii

  Kursy Online

  Celem przedmiotu jest nauczenie studentów zagadnień związanych z ruchem Ziemi w przestrzeni kosmicznej, przeliczania współrzędnych w niebieskich i ziemskich systemach odniesienia. metod wyznaczania współrzędnych i azymutów z wykorzystaniem ruchu ciał niebieskich i satelitów, zrozumieniem sygnałów GPS/GNSS, pomiarów kodu i fazy, praktycznym zastosowaniem GPS/GNSS i konsekwencjach ich modernizacji, trudnością określania wysokości...

 • GEODEZJA WYŻSZA - ĆWICZENIA 2021

  Kursy Online

  Obliczenia z zakresu trygonometrii sferycznej:twierdzenie sinusów, cosinusów dla boków, cosinusów dla kątów oraz tangensów. wzory Borda, analogie Nepera. Nadmiar sferyczny. Pole powierzchni trójkąta sferycznego. Zadania z zakresu podstawowych obliczeń na elipsoidzie, linia geodezyjna na powierzchni elipsoidy obrotowej. Przenoszenie współrzędnych na elipsoidzie, zadanie wprost i odwrotne

 • GEODEZJA WYŻSZA 2021

  Kursy Online

  Nabycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania zagadnień geodezyjnych na kuli, elipsoidzie lub układach przestrzennych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii i systemów pomiarowych. Zapoznanie z zasadami wyznaczania figury Ziemi metodami grawimetrycznymi, wpływem pola siły ciężkości na wyniki pomiarów geodezyjnych, systemami wysokości oraz systemami odniesień przestrzennych. Umieć korzystać i interpretować...

 • Geodezja wyższa

  Kursy Online

  Celem nauczania jest: zapoznanie z teorią pola siły ciężkości związaną z obecnym kształtem Ziemi; podejście kolokacyjne do parametrów pola siły ciężkości, umiejętność uwzględnienia wpływu pola siły ciężkości na opracowanie obserwacji geodezyjnych - redukcje elementów geodezyjnych na elipsoidę odniesienia.

 • GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU

  Kursy Online

  Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji...

 • GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU sem. VII

  Kursy Online

  Poznanie zasad funkcjonowania Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) oraz zasad obowiązujących w trakcie przeprowadzania narad koordynacyjnych zwoływanych w trakcie uzgadniania przebiegu nowoprojektowanych sieci. Zdobycie umiejętności przeprowadzania pomiaru oraz lokalizacji sieci uzbrojenia terenu. Zdobycie umiejętności kompletowania dokumentacji związanej z inwentaryzacją powykownawczą oraz lokalizacją instalacji...

 • GEODEZYJNE POMIARY SPECJALNE A

  Kursy Online

  Tematy wykładów     1.     Opracowanie spostrzeżeń geodezyjnych metodą najmniejszych kwadratów błędów,2.     Swobodne wyrównanie sieci geodezyjnych, 3.     Geodezyjne pomiary przemieszczeń wprowadzenie do zagadnienia, 4.     Projektowanie sieci kontrolnej, 5.     Wybrane metody pomiarowe stosowane przy wyznaczaniu przemieszczeń, 6.     Wybrane zagadnienia z zakresu niezawodności sieci geodezyjnych,7.     Wyrównanie sieci geodezyjnych...

 • Geodezyjne Pomiary Specjalne B

  Kursy Online

 • Geodezyjne pomiary specjalne B (2021-2022)

  Kursy Online

 • Geodezyjny Monitoring Budowli

  Kursy Online

  Omówienie zagadnień związanych z projektowaniem i instalacją systemów monitorowania pracy konstrukcji w kontekście szczególnego zastosowania systemów bazujących na wiedzy i sprzęcie geodezyjnym. 

 • Geodezyjny Monitoring Budowli 2020/2021 (lato)

  Kursy Online

  Geodezyjny Monitoring Budowli 2020/2021 (lato), kurs wspierający przedmiot Geodezyjny Monitoring Budowli A, PG_00044851 przeznaczony dla studentów: - Geodezja miejska i przemysłowa Geodezyjny Monitoring Budowli B, PG_00044858 przeznaczony dla studentów: - Geodezja drogowa i kolejowa Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia Poziom kształcenia: I stopnia - inżynierskie Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021 Forma studiów:...

 • Geografia ekonomiczna

  Kursy Online

 • Geografia ekonomiczna - Wykład

  Kursy Online

  Kurs z przedmiotu geografii ekonomicznej. Jest dedykowanym studentów z I roku Ekonomii. 

 • Geografia ekonomiczna 2

  Kursy Online

 • Geograficzne systemy informacyjne II

  Kursy Online

  Kontynuacja przedmiotu GIS I dla studentów gospodarki przestrzennej na sem V.

 • Geographic Information Systems

  Kursy Online

  Wydział Chemii, studia magisterskie, kierunek Green Technologies and Monitoring

 • Geographic Information Systems ID 2021/2022

  Kursy Online

  Inżynieria Danych, 1 stopień stacjonarne

Podział alfabetyczny