Kursy Online - Katalog Kursów Online - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Kursów Online

Filtry

wszystkich: 1871

 • Data rozpoczęcia kursu

  • od
  • do
 • Rodzaj dostępu

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Katalog Kursów Online

 • ZzP 18/19 - Płynąć pod prąd, czyli wyprawa w krainę „Prądu elektrycznego i magnetyzmu”

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części dowiemy się, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do hydrauliki – źródła zasilania to pompy wodne, oporniki to rury z wodą o pewnej średnicy, zaś spadki...

 • ZzP 19/20 - Nie daj się wkręcić!

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami opisującymi ruch obrotowy, analizą tego ruchu oraz jego przyczyn i skutków, w tym także wpływu na organizm człowieka. Uczniowie poznają zasady zachowania momentu pędu oraz energii w ruchu obrotowym, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań ruchu wirowego w życiu codziennym, nauce i przemyśle.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ruchem obrotowym odgrywają w naszym...

 • Złożoność obliczeniowa

  Kursy Online

 • ZIP EKONOMIA I, sem. 1

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - W świecie kryształów

  Kursy Online

  Cel kursu Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu krystalografii, rentgenografii strukturalnej i mineralogii. Opis kursu W takcie kursu uczniowie dowiedzą się czym są kryształy i jak ewoluowała ich definicja. Poznają elementy mineralogii oraz laboratoryjne metody otrzymywania kryształów. Dowiedzą się, jak dzięki dyfrakcji można badać wewnętrzną strukturę ciał krystalicznych, i dlaczego symetria...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Układy równań liniowych

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania równań, układów równań i nierówności oraz ich zastosowań w  życiu codziennym.   Opis kursu: Równania opisują świat językiem matematyki. Stanową podstawę do zrozumienia wielu procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie. Od wieków są siłą napędową naszej cywilizacji. Gdyby nie zostało sformułowane równanie – „Prawo powszechnego ciążenia Newtona” nie moglibyśmy...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy mikrobiologii

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu mikrobiologii. Opis kursu: Mikroorganizmy są wszędzie. Nie widzimy ich gołym okiem, ale nawet bez oglądania możemy poznać ich niektóre, ważne dla nas cechy. Musimy tylko umieć je wyhodować, co wbrew pozorom, w przypadku większości gatunków mikroorganizmów nie jest łatwe. Przedstawiciele różnych gatunków czy rodzajów mają specyficzne wymagania....

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Podstawy chemii organicznej

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawowymi grupami związków organicznych, ich właściwościami i nazewnictwem. Uczniowie poznają ponadto wybrane rodzaje izomerii oraz niektóre typy reakcji z udziałem związków organicznych. Opis kursu: Historycznie za związki organiczne uważano substancje zawarte w organizmach żywych, których nie można było otrzymać na drodze syntezy chemicznej. Dziś potrafimy takie związki syntezować...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję!

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Java i Android - podstawy programowania

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - HTML5 - podstawy programowania

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Elementy algebry liniowej

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak: - liczby zespolone, - macierze i wyznaczniki, - układy równań liniowych. Opis kursu: Istnieje wiele żartów o matematykach i dziedzinach matematyki. Choćby poniższe: Przychodzi „i” do lekarza, a lekarz mówi: Coś się pani uroiło! Idą sobie dwie macierze kwadratowe. Nagle jedna upadła: -Nic ci nie jest?-pyta druga macierz -Nic. Tylko się odwróciłam. Co...

 • Zdolni z Pomorza 2018/19 - Drgania strun, a w uszach szum – jak odbieramy dźwięki

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Żyjmy układnie z układami równań

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest przedstawienie wybranych metod rozwiązywania układów równań i nierówności, ich zastosowań w fizyce i chemii oraz przydatności w  życiu codziennym. Opis kursu: Zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie przypomnienie metody podstawiania i metody przeciwnych współczynników dla układów dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Następnie metody te zastosujemy do rozwiązywania zadań tekstowych....

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Wyrzuć to!

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciem rzutu oraz jego przykładami. Opis kursu: Co szybciej spadnie, kilogram pierza czy kilogram gwoździ? Jak daleko doleci kopnięta piłka? Między innymi na te pytania będziemy szukali odpowiedzi analizując kinematykę i dynamikę rzutów. W pierwszej części kursu zostaną przypomniane podstawowe zagadnienia związane z kinematyką ruchu jednostajnego i jednostajnie przyspieszonego....

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Teorie kwasów i zasad

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z teoriami mającymi na celu opis substancji o właściwościach kwasowych i zasadowych. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków. Opis kursu: W czasach starożytnych sprawa wydawała się prosta: albo coś charakteryzowało się kwaśnym smakiem, albo nie. Potrzeba było jednak stuleci prac alchemików, filozofów przyrody i chemików, aby wyjaśnić ich naturę...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Matematyczny świat zespolony, macierzowy i wektorowy

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z liczbami zespolonymi i podstawowymi działaniami w zbiorze liczb zespolonych, a także wprowadzenie w tematykę macierzy, wyznaczników i wektorów oraz ich zastosowań. Opis kursu: Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Liczby zespolone mają zastosowanie w wyznaczaniu rozwiązań równań kwadratowych, dla których wyróżnik jest ujemny. Mają również zastosowanie...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Kwasy i zasady

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami kwasów i zasad, ich właściwościami oraz podstawowymi reakcjami w jakich uczestniczą. Uczniowie poznają również praktyczne aspekty wykorzystania tej grupy związków. Opis kursu: Z pojęciem kwasu spotykamy się w życiu dość wcześnie. Dzięki naszym receptorom smaku, znajdującym się w kubkach smakowych, wiemy (podobnie jak starożytni Grecy i Rzymianie), że cytryna i ocet mają...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - Java i Android - podstawy programowania

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku Java oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku Android. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku Java oraz środowiska Android. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2017/18 - HTML5 - podstawy programowania

  Kursy Online

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z podstawami w zakresie programowania w języku HTML5 oraz z podstawami tworzenia aplikacji w środowisku JavaScript. Opis kursu: Materiał przedstawiany na kursie będzie wprowadzał do zagadnień programowania w języku HTML5 oraz CSS3 i Java Script. Od uczniów wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie obsługi komputerów. Mile widziane są wcześniejsze doświadczenia w zakresie programowania...

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Zastosowania pochodnej funkcji

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Rachunek wektorowy w optyce

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Java i Android - podstawy programowania

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - HTML5 - podstawy programowania

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Fraktale czyli dywany, paprocie i smoki

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza 2016/17 - Fizyka jazdy na rowerze

  Kursy Online

 • Zdolni z Pomorza - kurs przykładowy

  Kursy Online

 • Zbieranie i numeryczna analiza danych

  Kursy Online

  Zbieranie i analiza danych pomiarowych

 • Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii

  Kursy Online

 • Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii

  Kursy Online

  W tym  miejscu będą umieszczane materiały dydaktyczne do przedmiotu "Zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii" składającego się z wykładu oraz laboratorium komputerowego. Zajęcia są dedykowane studentom kierunku Zarządzanie, II stopień, studia niestacjonarne. 

 • Zastosowanie Matematyki w Technice II

  Kursy Online

  Zastosowanie metod numerycznych w elektrotechnice: rozwiązywanie układów równań liniowych oraz równań i układów równań nieliniowych, interpolacja funkcji, aproksymacja średniokwadratowa, numeryczne całkowanie i rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych. Studia stacjonarne I stopnia, kier. Energetyka, sem. 4

 • Zastosowanie Matematyki w Technice

  Kursy Online

  Kurs przeznaczony dla kierunku Energetyka sem 3

 • Zastosowanie matematyki w technice

  Kursy Online

  Kurs przeznaczony jest dla studentów Energetyki sem 3

 • Zastosowania elektroniki molekularnej

  Kursy Online

  Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku fizyka techniczna. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia związane z fizycznymi podstawami działania elementów elektronicznych zbudowanych na bazie materiałów molekularnych oraz technologią ich wytwarzania.

 • Zasady eKonkursów

  Kursy Online

 • ZARZSTRATSTACJ

  Kursy Online

  Zarządzanie strategiczne ćwiczenia zima 2019/20 stacjonarne

 • ZARZSTRATNSTC

  Kursy Online

  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - niestacjonarne zima 2019/2020

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI_VII SEM_Michał Tomczak

  Kursy Online

 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

  Kursy Online

  Przedmiot dotyczy procesów z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, od planowania zasobów ludzkich, przez rekrutację, adaptację pracowników, rozwój i zarządzanie ich kompetencjami, organizowanie pracy na różnych stanowiskach, budowanie zespołów, tworzenie kanałów komunikacji oraz rotację aż po outplacement, czyli zwalnianie z pracy połączone z poszukiwaniem nowego zatrudnienia.

 • Zarządzanie zasobami IT w przedsiębiorstwie – NS

  Kursy Online

 • Zarządzanie Zasobami IT w przedsiębiorstwie

  Kursy Online

  Kurs: Zarządzanie Zasobami IT w przedsiębiorstwie Kierunek: Zarządzanie inżynierskie sem 3

 • Zarządzanie Wiedzą

  Kursy Online

 • Zarządzanie Wiedzą

  Kursy Online

 • Zarządzanie Systemami Baz Danych

  Kursy Online

  Przedmiot dla studentów 7 semestru I stopnia studiów na kierunku Informatyka (profil Bazy Danych).

 • Zarządzanie ryzykiem

  Kursy Online

 • Zarządzanie ryzykiem

  Kursy Online

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym - MSU

  Kursy Online

 • Zarządzanie Projektem Informatycznym

  Kursy Online

  Informatyka, II stopień

 • Zarządzanie projektami II

  Kursy Online

 • Zarządzanie projektami dla inżynierów

  Kursy Online

  Kurs jest dedykowany dla wszystkich studentów PG w ramach uczelnianej oferty przedmiotów humanistycznych

Podział alfabetyczny