Sposób i system miksowania dźwięku - Wynalazek - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Sposób i system miksowania dźwięku

Wynalazek

Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób i system miksowania dźwięku. Wśród znanych rozwiązań, sposobów i systemów wykorzystywanych w profesjonalnej produkcji muzycznej wyróżnić można kilka grup rozwiązań, w których wykorzystywany jest stół mikserski, kontroler lub aplikacja komputerowa. Wadą tych rozwiązań jest problem  zniekształcania obrazu dźwiękowego, utrudniający procesy miksowania. Często też występuje negatywny wpływ obrazu na percepcję dźwięku przez użytkownika systemu. Sposób miksowania dźwięku charakteryzuje się tym, że określone operacje miksowania wykonuje się bezdotykowo za pomocą gestów użytkownika przekazywanych do modułu akwizycji gestów (kamery). Dzięki temu eliminuje się wpływ obrazu na percepcję dźwięku oraz pojawia się możliwość jednoczesnej zmiany więcej niż jednego parametru.

Zastosowania rynkowe i odbiorcy

Zastosowanie w szczególności w studiach nagrań do modyfikowania parametrów poszczególnych ścieżek nagrania muzycznego w celu otrzymania oczekiwanego końcowego sygnału fonicznego.

Aspekty innowacyjne i główne zalety

Aspekty innowacyjne

  • Określone operacje miksowania wybiera się i wykonuje bezkontaktowo za pomocą gestów obiektów sterujących (za pomocą dłoni użytkownika);
  • Pomiędzy kontrolerem komunikacji i modułem kalibracji znajduje się panel kontrolny;
  • Przed procesem miksowania dźwięku wykonuje się kalibrację gestów, umożliwiającą dokładniejsze czytanie gestów użytkownika;
  • Zespół głośników tworzą głośniki stereofonii dookolnej, a użytkownik z obiektami sterującymi znajduje się w punkcie optymalnego odsłuchu.

 

Główne zalety:

  • Możliwość jednoczesnej zmiany więcej niż jednego parametru;
  • Wyeliminowanie wpływu obrazu na percepcję dźwięku;

Wyeliminowany został problem filtracji grzebieniowej.

Informacje szczegółowe

Twórcy
Własność
Politechnika Gdańska
Jednostka nadzorująca

Ochrona prawna 223813

Status
Chroniony
Instytucja udzielająca praw wyłącznych
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
Numer zgłoszenia
P.395458 28-06-2011
Numer prawa wyłącznego
223813
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy