Jacek Czub - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • subsydium badawcze w ramach programu Homing Plus

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 2012

 • stypendium dla młodych, wybitnych naukowców

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2012

 • stypendium podoktorskie

  Przyznane przez: Towarzystwa Maxa Plancka (Max Planck Society) - 2008

 • stypendium dla młodych naukowców w programie START

  Przyznane przez: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 2008

wyświetlono 3691 razy