Jerzy Tlaga - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Synteza algorytmu detekcji pęknięcia szyby metodą ''data fission - data fusion''

  - Rok 2004

  Przedstawiono założenia projektowe oraz proces syntezy algorytmu detekcyjnego akustycznego detektora pęknięcia szyby. W konstrukcji algorytmu użyto techniki rozszczepiania i syntezy danych. Przedstawiono użyte narzędzia badawcze, opracowany model pęknięcia szyby oraz wynki testowania finalnego algorytmu detekcyjnego. Metoda znalazła zastosowanie w konstrukcji akustycznego detektora pęknięcia szyby stosowanego w systemach alarmowych.

 • Zdalna diagnostyka tafli szklanej z zastosowaniem elementów analizy sygnałów Hilberta.

  - Rok 2004

  Przedstawiono zastosowanie elementów metody transformacji sygnałów Hilberta do zdalnej diagnostyki stanu tafli szklanej. Efekt pęknięcia tafli jest wykrywany z użyciem analizy Hilberta dźwięku odbieranego przez mikrofon. Metoda znalazła zastosowanie do konstrukcji akustycznego detektora pęknięcia szyby stosowanego w systemach alarmowych.

 • System regulacji promeniowania UV w instalacjach uzdatniania wody.

  - Rok 2004

  Przedstawiono zastosowanie opracowanego przez autorów źródła prądowego AC do regulacji promieniowania wydzielanego przez niskociśnieniowe lampy wyładowcze. Źródło prądowe sterowane mikrosterownikiem pozwala na zasilanie różnego typu lamp UV stosowanych w instalacjach uzdatniania wody. Wyposażenia instalacji w czujniki UV oraz czujniki przepływu wody daje możliwość regulacji dawki promieniowania UV na stałym poziomie bez względu...

wyświetlono 227 razy