Kamila Mazur - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 13

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2019
 • Modelowanie wpływu bezdechu na zmiany szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej u zdrowych ochotników
  Publikacja

  - Rok 2019

  Diagnostyka głowy oraz stanu mózgu jest jedną z najtrudniejszych w medycynie. Ze względu na skomplikowaną budowę i dużą wrażliwość mózgu na uszkodzenia, ważne jest rozwijanie metod diagnostycznych. Obecnie stosowane metody, takie jak rezonans magnetyczny czy tomograf komputerowy dają znakomite efekty, ale nie pozwalają na ciągły monitorowania zmian, które, na przykład po wypadku bądź po urazie mechanicznym, mogą być kluczowe dla...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
 • Badanie właściwości olejów napędowych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej
  Publikacja

  - Measurement Automation Monitoring - Rok 2014

  W pracy podjęto próbę zbadania olejów napędowych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Materiałem do badań było pięć próbek zimowych olejów napędowych typu premium, zakupionych na stacjach różnych dostawców. Na podstawie wyników pomiaru impedancji stworzono elektryczny obwód zastępczy dla celki z olejem napędowym, a następnie wyznaczono wartości elementów modelu dla przebadanych próbek. Dokonano oceny jakości przyjętych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Modeling of subarachnoid space width change caused by blood circulation in brain vessels
  Publikacja

  - Rok 2014

  The subarachnoid space is an anatomic space, lying in the central nervous system, between the arachnoid membrane and the pia mater. It is filled with cerebrospinal fluid, which protects and nourishes the brain. The pathological disorder of the subarachnoid space (i.e. increase or decrease of its width) a ects the nervous system. Therefore, it is important to diagnose the width changes of the subarachnoid space. One way to support...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Usefulness of the voltamperometric method for assessment of the purity of soil

  This paper presents a voltammetric analysis of soil. It shows that the voltammetry is a useful method for the assessment of soil contaminated with heavy metal ions. There are two major problems with voltammetry analysis: the diffusion coefficient and the measurement system. The paper contains a short literature study of mathematical equations and a study of differences between soil and water measurements. Suggestions of the solution...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2013
 • VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF DEOXYRIBONUCLEIC ACID PRESENCE ON A CARBON ELECTRODE
  Publikacja

  - Rok 2013

  This paper presents a voltammetry as a useful method to analyse DNA from different species. This electrochemical method is well know and used in different analyses. The influence of an area of working electrode and the capacity component, is shown at equals and the measurement. In voltammetry DNA measurement the capacity component is very important and must be taken into consideration. All mathematical analyses were verify at laboratory.

 • WYKORZYSTANIE SPEKTROSKOPII IMPEDANCYJNEJ DO BADANIA ZANIECZYSZCZENIA GLEB METALAMI CIĘŻKIMI
  Publikacja

  - Rok 2013

  Jednym z największym problemów obecnych czasów jest zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi. Z przeprowadzonego studium literaturowego wynika, że w celu określenia stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi można zastosować metody elektrochemiczne, w tym spektroskopię impedancyjną. Przy czym, w celu zapewnienia odpowiedniej dokładności wykonywanych oznaczeń, należy zmodyfikować procedurę pomiarową oraz opracować odpowiednią...

Rok 2012

wyświetlono 319 razy