Katarzyna Białek - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie Komitetu Naukowego XVI Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Geotechników za referat pt.: „Analiza kąta rozkładu obciążenia w platformach roboczych na podstawie badań modelowych”.

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Komitet Naukowy XVI Krajowej Konferencji Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Geotechników - 2012

 • Nominacja Polskiego Komitetu Geotechniki do wzięcia udziału w Konferencji Młodych Geotechników, która będzie zorganizowana w ramach 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering w Paryżu w dniach 2-6 września 2013 roku.

  nominacja do wzięcia udziału w konferencji międzynarodowej

  Przyznane przez: Polski Komitet Geotechniki - 2012

 • Wyróżnienie Polskiego Komitetu Geotechniki za pracę dyplomową magisterską z zakresu geotechniki obronioną w 2010 roku pt.: „Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Polski Komitet Geotechniki - 2010

 • Nagroda główna Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Kierunek Budownictwo za najlepszą Pracę Dyplomową 2010 za pracę „Projektowanie platform roboczych z zastosowaniem geosyntetyków”

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej - 2010

wyświetlono 1256 razy