Magdalena Rembeza - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Magdalena Rembeza jest adiunktem w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jest również członkiem Zarządu Forum Rewitalizacji Stowarzyszenie, członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich (TUP )  oraz International Federation of Housing and Planning (IFHP). W latach 2009-2014 była kierownikem studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej: „Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich”. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Anglii, Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej w 2014 roku. W latach 2014-15 odbyła roczny staż na Massachusetts Institute of Technology (MIT) w USA, w ramach programu Special Program for Urban and Regional Studies - SPURS. Jej badania koncentrują się na szeroko pojętej rewitalizacji miasta oraz jego przestrzeni publicznej, również przy udziale sztuki jako narzędzia rewitalizacji obszarów zdegradowanych.  

wyświetlono 789 razy