Magdalena Rembeza - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

 • Zespół Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego

  Pracownicy Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego prowadzą różnorakie badania w zakresie szeroko rozumianej architektury, której celem jest planowanie i kształtowanie określonych zasad w aspekcie tez zrównoważonego rozwoju dotyczących architektury, budownictwa i urbanistyki w obszarach miejskich i metropolitalnych. Badania obejmą takie aspekty jak: - Rewitalizacja i odnowa struktur miejskich. - Planowanie i projektowanie...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Forum Rewitalizacji

  Pełnione 2013-01-01 na stanowisku: Członek Zarządu

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • MIEJSKA KOMISJA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Gdańsku

  Polska

  Zadaniem MKUA jest opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, a także strategicznego dokumentu w zakresie gospodarki przestrzennej, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. MKUA opiniuje również inne opracowania związane z planowaniem przestrzennym.

wyświetlono 789 razy