Marek Krawczuk - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Katedra Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć

  * Precyzyjna estymacja powierzchni ciała człowieka * Analiza biosygnałów * Systemy rehabilitacyjne * Analiza wpływu pól elektromagnetycznych na organizmy żywe * Elektro-mechaniczne struktury periodyczne jako aktywne akustycznie metamateriały * Właściwości elektro-mechaniczne materiałów dielektrycznych w różnych warunkach środowiskowych * Prądy upływu w diagnostyce ochronników przepięciowych * Roboty mobilne do diagnostyki linii...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Sekcja Elektrotechniki PAN

  Pełnione 2006-02-01

 • Sekcja Metod Optymalizacji PAN

  Pełnione 2004-02-02

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Recenzent

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Ocena wniosków w ramach POIR

wyświetlono 4800 razy