Paweł Hempowicz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • New Methods of Short-Circuit Current Limiting and Switching-off

  Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych hybrydowych indukcyjno-tyrystorowych ograniczników i wyłączników prądu zwarciowego. Impedancja dławika ogranicznika prądu jest wtrącana do obwodu zwarciowego dopiero w chwili, gdy prąd zwarciowy przekroczy wartość prądu wymuszonego w dławiku przez zewnętrzne źródło prądu. Ograniczanie dynamiki prądu zwarciowego jest bezzwłoczne. Układ nie generuje przepięć łączeniowych....

 • Nowa metoda ograniczania prądów zwarciowych.

  - Rok 2004

  Obecnie stosowane bieżace sposoby ograniczania prądów zwarciowych polegają na zwiększaniu impodancji sieci zasilającej lub stosowaniu szybkich wyłączników ograniczających. Opisana w artykule metoda polega na tym, że do każdego przewodu fazowego sieci zasilajacej właczony jest dławik z zespołem diod i tyrystorów w taki sposób, że w czsie normalnej pracy spadek napięcia na tym dławiku jest ....... mały. Dopiero w chwili wzrostu pradu...

 • Wyłącznik ograniczający z możliwością szybkiego i wielokrotnego samoczynnego ponownego załączania.

  - Rok 2004

  Wyłącznik, obok zdolności szybkiego i wielokrotnego działania w cyklu SPZ umożliwia samoczynne włączenie do obwoduw początkowej chwili zwarcia dużej impedancji dławików ograniczających wartość prądu zwarciowego. Przepięcia łaczeniowe generowane przez ten wyłącznik są ograniczone do bardzo niskiego poziomu. Ograniczony jest również poziom zapadu napięcia w czasie zwarcia w obwodzie chronionym tym wyłącznikiem.

wyświetlono 135 razy