Biotechnologiczny i farmakologiczny potencjał mikrobioty produktów pszczelich. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biotechnologiczny i farmakologiczny potencjał mikrobioty produktów pszczelich.

Głównym celem projektu jest izolacja z produktów pszczelich bakterii zdolnych do produkcji substancji przeciwdrobnoustrojowych, biopolimerów oraz enzymów o szczególnym znaczeniu przemysłowym. W ramach prowadzonych badań zoptymalizowane zostaną warunki otrzymywania tych metabolitów oraz ich oczyszczania. Sekwencjonowanie genomów szczepów producenckich umożliwi identyfikację genów odpowiedzialnych z ich produkcję. We współpracy z pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego zostaną podjęte próby identyfikacji substancji przeciwdrobnoustrojowych oraz ustalenia ich struktur chemicznych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2021/41/B/NZ9/03929 z dnia 2022-08-01
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Piotr Szweda
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy