Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego.

Nadrzędnym celem projektu jest monitorowanie długofalowych zmian na poziomie molekularnym w składzie metabolitów obecnych w mleku kobiecym, na przestrzeni całego okresu laktacji, nawet do dwóch lat po porodzie. Określenie zmian zawartości w całym okresie karmienia piersią obejmować będzie zarówno metabolity polarne jak i lipidy. Planuje się także wskazanie potencjalnych czynników zewnętrznych, takich jak dieta matki, zażywanie suplementów diety, leków czy infekcje, powiązanych z zaburzeniami dynamiki składu tych związków chemicznych. W ramach projektu metabolom i lipidom mleka ludzkiego zostanie porównany z dostępnymi na rynku mieszankami zastępczymi oraz mlekiem zwierzęcym i roślinnymi produktami mlekozastępczymi, w celu wnikliwego poznania różnic pomiędzy mlekiem ludzkim a pozostałymi produktami mlecznymi.Uzyskane wyniki będą stanowiły oryginalny wkład w stan wiedzy na temat długofalowej dynamiki składu molekularnego mleka kobiecego, a więc zmian jakościowych oraz ilościowych w składzie lipidów oraz metabolitów zachodzących w całym okresie laktacji. Wskazanie metabolitów, w tym lipidów, których zawartość w mleku kobiecym ulega zmianie w różnych okresach laktacji,istotnie przyczyni się do uzyskania nowego spojrzenia na mechanizm dopasowywania się składu mleka matki w odpowiedzi na indywidualne, zmieniające się potrzeby żywieniowe rozwijającego się dziecka.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/29/B/NZ7/02865 z dnia 2019-01-21
Okres realizacji:
2019-01-21 - 2023-01-20
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
1 167 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 309 razy