Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Efektywność przekroju 2+1 pasowego ze szczególnym uwzględnieniem różnych rozwiązań rozdzielających kierunki ruchu

Wskazanie optymalnych rozwiązań na drogach o przekroju 2+1 pasowym z uwagi na poziom bezpieczeństwa i sprawności ruchu, a także ocena ich pod kątem zapewnienia właściwej obsługi zdarzeń drogowych, możliwości prowadzenia akcji ratunkowych i działań utrzymaniowych na tych odcinkach dróg.Efektem projektu jest opracowanie wytycznych doboru metod separacji kierunków ruchu na odcinkach dróg w przekroju 2+1 pasowym z uwzględnieniem wpływu tych metod na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Udział Politechniki Gdańskiej dotyczyć będzie badań terenowych na odcinkach o przekroju "2+1" i budowy modeli symulacyjnych do oceny warunków ruchu i przepustowości.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
RID 3C
Program finansujący:
Rozwój Innowacji Drogowych
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DZP/RID-I-55/10/NCBR/2016 z dnia 2016-02-26
Okres realizacji:
2016-02-01 - 2018-01-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Lech Michalski
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Transportowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Warszawska (Polska)
  • Politechnika Krakowska (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 124 razy