Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nanokrystaliczne warstwy tlenków spineli stabilizowanych entropowo: wpływ konfiguracji elektronowej i pozycji krystalograficznej kationów na właściwości fizykochemiczne

Celem tego projektu jest wytworzenie i zbadanie nowej grupy materiałów tlenków wysokoentropowych. Głównym celem projektu jest zbadanie tlenków wysokoentropowych na bazie struktury spinelu (SP-HEO) przygotowanych jako cienkie warstwy metodą pirolizy aerozolowej.Tlenki wysokoentropowe o strukturze spinelu krystalizują w składzie (A, B, C, D, E,…)3O4, w oparciu o pięć lub więcej równomolowej mieszaniny kationów, głównie pierwiastków metali przejściowych. Celem jest opracowanie drogi syntezy zapewniającej otrzymywanie wysokiej jakości cienkich warstw, zbadanie ich właściwości strukturalnych i elektrycznych oraz określenie optymalnego składu kationów i mikrostruktury warstwy w celu uzyskania najlepszej wydajności elektrokatalitycznej. Ponadto szczegółowe badania tych materiałów przygotowanych w postaci cienkich warstwy może dać głęboki wgląd w podstawową naturę właściwości fizykochemicznych nanokrystalicznych warstw spineli o wysokiej entropii. Bez wątpienia badania te przyczyniają się do postępu w projektowaniu materiałów wysokoentropowych. Oczekiwane rezultaty projektu mogą przyczynić się do promocji Politechniki Gdańskiej na arenie międzynarodowej. Co więcej, projekt zwiększy możliwości badawcze dzięki zakupowi ultradźwiękowej dyszy rozpylającej dotychczas niedostępnej na Politechnice Gdańskiej i pozwoli kierownikowi projektu uczestniczyć i prezentować uzyskane wyniki na konferencjach międzynarodowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/35/N/ST5/01796 z dnia 2020-06-19
Okres realizacji:
2020-06-19 - 2023-06-18
Kierownik projektu:
Bartosz Kamecki
Realizowany w:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1133 razy