NOWY TYP ANALOGÓW I KONIUGATÓW KWASU FOLIOWEGO O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W TERAPII NOWOTWORÓW HORMONOZALEŻNYCH - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

NOWY TYP ANALOGÓW I KONIUGATÓW KWASU FOLIOWEGO O POTENCJALNYM ZASTOSOWANIU W TERAPII NOWOTWORÓW HORMONOZALEŻNYCH

Temat nowotworu piersi, ze względu na nieznaną etiologie, zwracał uwagę wielu lekarzy oraz naukowców na przestrzeni wieków. Pomimo prowadzenia wielu badań oraz stosowania różnorodnych terapii, rak piersi ciągle pozostaje jedną z głównych przyczyn śmierci kobiet w krajach wysoko rozwiniętych. Warto podkreślić fakt, że około 95% nowotworów w swojej początkowej fazie wzrostu wykazuje charakter hormonozależny. Z tego powodu biologicznie aktywne hormony, takie jak estrogeny i androgeny, odgrywają kluczową rolę w procesie wzrostu i proliferacji komórek nowotworowych, a wszystkie nowopowstające terapie powinny skupiać się na wykorzystywaniu farmaceutyków, które w sposób efektywny redukować będą dostarczanie aktywnych hormonów do komórek nowotworowych. Jedna z głównych strategii leczenia horomonozależnych typów nowotworów opiera się na wykorzystywaniu biologicznie czynnych związków, które posiadają zdolność do hamowania aktywności enzymów odpowiadających za syntezę estrogenów i androgenów. Jednym z nich jest sulfataza steroidowa (STS), która odpowiada za hydrolizę siarczanowych form steroidów do ich aktywnych biologicznie pochodnych. Niniejszy projekt zakłada syntezę dwóch serii związków, które mogą posiadać potencjalne zastosowanie w leczeniu nowotworów hormonozależnych. Seria pierwsza zawierać będzie pochodne wykazujące podobieństwo strukturalne do kwasu foliowego (FA) poprzez obecność w swojej budowie fragmentu kwasu glutaminowego, który jest istotnym elementem FA. Ponadto pochodne te będą opierać się na rdzeniach 1,2,3-triazolu, kumaryn, tyramin oraz flawonoidów, które wykazują podobieństwo geometryczne do naturalnych, steroidowych substratów STS. Projekt ten zakłada również stworzenie szerokiej biblioteki koniugatów FA z inhibitorami STS. Związki te zaprojektowane zostaną na podstawie wyników badań biologicznych pierwszej serii i wyselekcjonowaniu najbardziej obiecujących pochodnych. Ponadto wszystkie zsyntezowane związki w swoich strukturach zawierać będą amidosiarczanowy farmakofor, którego skuteczność została już udowodniona w toku naszych dotychczasowych badań. Podsumowując, STS stanowi bardzo atrakcyjny, nowy cel molekularny dla rozwoju terapii nowotworów hormonozależnych, a synteza nowatorskich, skutecznych i selektywnych inhibitorów STS jest bardzo istotnym wyzwaniem dla współczesnej chemii medycznej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
Olga Ciupak
Realizowany w:
Katedra Chemii Organicznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy