Organokatalizowana asymetryczna reakcja alkilowania Friedla-Craftsa heterocyklicznych związków aromatycznych z 5-metyleno pochodnymi kwasu Meldruma. Nowa metoda syntezy bilogicznie i farmaceutycznie interesujących związków. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organokatalizowana asymetryczna reakcja alkilowania Friedla-Craftsa heterocyklicznych związków aromatycznych z 5-metyleno pochodnymi kwasu Meldruma. Nowa metoda syntezy bilogicznie i farmaceutycznie interesujących związków.

Celem projektu jest opracowanie asymetrycznej metody syntezy związków o znaczeniu biologicznym przy użyciu chiralnych związków chemicznych jako organokatalizatorów w reakcji.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
0091
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Porozumienie:
POMOST/2013-8/6 z dnia 2014-07-21
Okres realizacji:
2014-06-01 - 2015-12-31
Kierownik projektu:
dr inż. Karolina Janikowska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
221 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 220 razy