Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pozytywne zarządzanie uczelniami technicznymi: nowy model motywacji

Celem projektu jest opracowanie i testowanie nowego modelu motywacji nauczycieli akademickich w zarządzaniu uczelniami technicznymi. Motywacja może pośredniczyć pomiędzy zasobami instytucjonalnymi (adekwatne wynagrodzenie, styl przywództwa) a efektywnością naukową (produktywność naukowa, ponadstandardowe zachowania organizacyjne i zaangażowanie). Ramy teoretyczne problemu stanowi połączenie paradygmatu zarządzania organizacją pełną paradoksów strategicznych (synergia antynomii, Leja 2013) z pozytywnym potencjałem organizacyjnym (Cameron i Spreitzer, 2011). Efektywność naukowa zależy nie tylko od indywidualnych zdolności pracowników, ale też od ich zaangażowania oraz właściwego motywowania. Tak więc, zgodnie z założeniami teorii autodeterminacji w kontekście pracy (Deci, Olafsen, Ryan, 2017; Pink, 2009), nowy model uwzględnia trzy rodzaje motywacji: autonomiczną (w tym motywację wewnętrzną), kontrolującą i brak motywacji oraz dążenie do zaspokojenia potrzeb mistrzostwa, autonomii i maksymalizacji celowości działania. Teoretyczna i metodologiczna innowacyjność projektu jest następująca: [1] opracowanie i weryfikacja nowego teoretycznego modelu motywacji w zarządzaniu uczelniami technicznymi; [2] integracja podejścia instytucjonalnego i indywidualnego; [3] wielopoziomowe testowanie modelu motywacji w różnych dziedzinach nauki i pomiędzy nauczycielami akademickimi; [4] zastosowanie metodologii hybrydowej, łączenia badań jakościowych i ilościowych z zastosowaniem zaawansowanych analiz statystycznych. Podjęty problem naukowy nowego modelu motywacji w zarządzaniu uczelniami wyższymi wypełni lukę w obszarze badań nad szkolnictwem wyższym i poszerzy wiedzę w naukach o zarządzaniu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/27/B/HS4/01033 z dnia 2018-07-19
Okres realizacji:
2018-07-19 - 2022-07-18
Kierownik projektu:
dr hab. Beata Basińska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Zarządzania
Wartość projektu:
469 455.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

wyświetlono 76 razy