Przechowywanie mleka kobiecego w stanie niezamrożonym w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury poniżej 0C - nowa metoda utrwalania - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przechowywanie mleka kobiecego w stanie niezamrożonym w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury poniżej 0C - nowa metoda utrwalania

Celem projektu jest stworzenie naukowych podstaw do opracowania alternatywnej procedury utrwalania i przechowywania mleka ludzkiego, która zminimalizuje utratę składników odżywczych i składników biologicznie czynnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaprojektowanie i zbudowanie prototypu urządzenia do wytwarzania ciśnienia w temperaturze poniżej zera, przeznaczonego dla próbek o objętości 100-150 ml (średnia objętość mleka oddawanego do banków) oraz określenie zmian wybranych składników odżywczych i biologicznie aktywnych oraz stopień inaktywacji mikrobioty mleka podczas przechowywania w temperaturze poniżej 0C i pod wysokim ciśnieniem w warunkach, gdy woda pozostaje niezamrożona.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HumMilkPres
Program finansujący:
Fundusze norweskie i EOG - Program Badania Stosowane
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Okres realizacji:
2022-02-01 - 2024-01-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii,Technologii i Biotechnologii Żywności
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy