Przywrócenie żywotności Bałtyku - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przywrócenie żywotności Bałtyku

Morze Bałtyckie, pomimo niewielkiej powierzchni, stanowi kluczowy element gospodarki europejskiej. Niestety, dysproporcja powierzchni zlewiska do powierzchni morza oraz intensywny rozwój gospodarczy bez poszanowania wymogów środowiska przyrodniczego doprowadził do akumulacji zanieczyszczeń na poziomie zagrażającym biocenozie Bałtyku. Zagraża to równowadze i rozwojowi rybołówstwa i turystyki oraz może doprowadzić do nieodwracalnych szkód w środowisku. W tym odniesieniu, Politechnika Gdańska wraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi utworzyła multidyscyplinarne konsorcjum, realizujące projekt Reviving Baltic Resilience. Projekt ma na celu rozwój i testowanie wybranych technologii środowiskowych, których wprowadzenie poprawi stan Morza Bałtyckiego: - zastąpienie tradycyjnych paliw okrętowych nowymi, np. eterem dimetylowym, - usuwanie i zapobieganie przedostawaniu się zanieczyszczeń polimerowych do morza, - oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów i zapobieganie przedostawaniu się ich do wód gruntowych i powierzchniowych, - fitoremediacja zaolejonych gleb w strefie brzegowej. Każda z technologii jest reprezentowana przez innego partnera projektu z Litwy, Polski i Szwecji. Szereg działań w ramach projektu umożliwia ewaluację technologii i ich zaproponowanie do wdrożenia przez partnerów przemysłowych w rejonie Południowego Bałtyku. Przewidywane są seminaria, warsztaty, wizyty studyjne i spotkania z partnerami biznesowymi i samorządami w celu wymiany doświadczeń i opracowaniu procedur od rozwoju technologii do wdrożenia w przemyśle. Ważnym efektem projektu będzie powołanie klastra bałtyckich technologii środowiskowych i opracowanie narzędzi ułatwiających ich wdrożenie Problematyką rozwijaną w PG poza kierowaniem projektem, będzie zastosowanie eteru dimetylowego w silnikach jednostek pływających, co umożliwi znikomą ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery względem oleju napędowego i mazutu. W tym odniesieniu, przeprowadzone zostaną badania eksploatacyjne marynistycznego silnika wysokoprężnego, zasilanego paliwem alternatywnym, przede wszystkim DME. Testy silnika zostaną przeprowadzone zarówno w specjalistycznym stanowisku laboratoryjnym jak i na morzu wraz z pomiarem emisji spalin i efektywności spalania DME, z wykorzystaniem pływającego laboratorium analityki i technologii środowiska Politechniki Gdańskiej Photon. Poza zakończeniu fazy badawczej przygotowana zostanie dokumentacja zawierająca ewaluację proponowanej technologii, analizę ekon. i środow.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
RBR
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Instytucja:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Południowy Bałtyk
Porozumienie:
STHB.02.02.00-22-0092/16-00 z dnia 2017-09-26
Okres realizacji:
2017-07-01 - 2020-06-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Klaipeda University (Litwa)
 • NSR (Szwecja)
 • Municipality of Båstad (Szwecja)
 • Industrial Development Center Scania (Szwecja)
 • Pomeranian Special Economic Zone (Polska)
 • Liepaja University (Łotwa)
 • Municipality of Palanga (Litwa)
 • Linnaeus University (Szwecja)
Wartość projektu:
1 480 411.77 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

wyświetlono 292 razy