Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej

Służby Straży Granicznej (SG) wymagają dla realizacji swoich zadań rozbudowanej infrastruktury telekomunikacyjno-teleinformatycznej, poprzez którą personel może się komunikować i przekazywać informacje w różnej postaci np. mowa, obraz, mapy, dane, tekst, dane lokalizacyjne. Informacje będą zbierane na bieżąco, archiwizowane, synchronizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym lub odtwarzane z uwzględnieniem chronologii zdarzeń. W ramach projektu zostanie opracowana koncepcja Multifunctional Communication System MCS bazująca na technologii IP (MCS IP), umożliwiająca odbieranie i archiwizowanie informacji multimedialnych z punktów obserwacyjnych PO rozmieszczanych wzdłuż granicy morskiej oraz z interfejsów Web Service udostępnionych przez SG. Informacje będą generowane przez lądowe, pływające i latające jednostki mobilne JM i przesyłane za pośrednictwem Universal Radio Controller. Następnie będą gromadzone w Centralnym i Zapasowym Ośrodku Nadzoru CON, ZON i udostępniane personelowi, który będzie miał do nich dostęp poprzez Stanowiska Wizualizacji Zdarzeń SWZ. Dostęp do tych zasobów będzie obwarowany posiadaniem przez obsługę odpowiednich uprawnień. W ramach projektu zostanie zbudowany demonstrator, wchodzący w skład MCS IP, który umożliwi współpracę z istniejącym w SG Zautomatyzowanym Systemem Radarowego Nadzoru granicy morskiej ZSRN. Badania demonstratora zostaną przeprowadzone na platformie badawczej oraz w warunkach operacyjnych. Projekt zostanie zakończony opracowaniem dokumentacji technicznej zrealizowanego demonstratora oraz jego przekazaniem na potrzeby szkoleniowe SG.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
STRADAR
Program finansujący:
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
DOB-BIO6/10/62/2014 z dnia 2014-12-23
Okres realizacji:
2014-12-23 - 2020-04-22
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Sylwester Kaczmarek
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Sieci Teleinformacyjnych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Centrum Badawczo-Produkcyjne DGT-LAB S.A. (Polska)
  • Nordcom Sp.z.o.o. (Polska)
Wartość projektu:
6 557 250.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 9

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 254 razy