KONCEPCJA WSPÓŁPRACY SYSTEMU STRUMIENIOWEJ TRANSMISJI DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO STRADAR Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM EUROSUR - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

KONCEPCJA WSPÓŁPRACY SYSTEMU STRUMIENIOWEJ TRANSMISJI DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO STRADAR Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM EUROSUR

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję współpracy systemów STRADAR i EUROSUR, w celu wymiany informacji związanych z ochroną granic UE. Opisano cechy zrealizowanego demonstratora STRADAR i zasady komunikacji oraz bezpieczeństwa wymiany informacji w systemie EUROSUR. Opisano warianty wymiany infor-macji pomiędzy systemami STRADAR i EUROSUR, od najprostszych, możliwych do zastosowania w obecnej wersji STRADAR, do zautomatyzowanych, wymagających dodatkowych bloków funkcjonalnych i rozszerzenia zrealizowanego projektu.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 779 - 785,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek S., Smoleński L.: KONCEPCJA WSPÓŁPRACY SYSTEMU STRUMIENIOWEJ TRANSMISJI DANYCH CZASU RZECZYWISTEGO STRADAR Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM EUROSUR// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 8-9 (2018), s.779-785
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.8-9.50
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi