System zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

System zarządzania dostępnością zintegrowanych węzłów przesiadkowych

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu zarządzania dostępnością miejsc wsiadania i wysiadania podróżnych, głównie zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP) ze szczególnym uwzględnieniem osób o szczególnych potrzebach. W ramach projektu „Przesiadka bez barier” proponujemy nowatorskie podejście pozwalające na obiektywną ocenę poziomu dostępności całego z ZWP poprzez identyfikację barier i udogodnień dla użytkowników o szczególnych potrzebach. Proponujemy trzy narzędzia realizacji tak określonego celu: standardy dostępności, audyt i inspekcję dostępności, mapę dostępności oraz narzędzie wspomagające proces oceny - bazę danych z informacjami na temat dostępności węzłów. Zaproponowane narzędzia wykorzystują spójną dla całego węzła parametryzację przestrzeni pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach, pozwalają na identyfikację obszarów problemowych, dostarczają informacji na temat możliwych do podjęcia działań zwiększających poziom dostępność i jednocześnie stanowią mechanizm motywacyjno-marketingowy dla samorządów, na terenie których zlokalizowane są ZWP. Dla osób korzystających z węzła proponujemy aplikację, która dostarcza informacji na temat barier i udogodnień w danym ZWP. Do kluczowych zadań projektu należą: 1. Opracowanie koncepcji systemu zarządzania dostępnością ZWP 2. Identyfikacja i opis obiektów badań 3. Opracowanie koncepcji baz danych dotyczących dostępności do ZWP 4. Opracowanie koncepcji mapy dostępności dla ZWP 5. Opracowanie koncepcji systemu oceny dostępności do ZWP 6. Pilotażowe opracowanie bazy danych dla wybranego ZWP 7. Pilotażowe przeprowadzenie audytu na wybranym ZWP 8. Opracowanie prototypu aplikacji mapy barier dostępności ZWP 9. Opracowanie wytycznych wdrożeniowych dla systemu zarządzania dostępnością ZWP Potencjalnymi odbiorcami proponowanego systemu zarządzania dostępnością miejsc wsiadania i wysiadania podróżnych są: Użytkownicy (podróżni) ZWP, Samorządy , Zarządcy elementów składowych węzła (obiektów).

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Przesiadka bez Barier
Program finansujący:
Rzeczy są dla ludzi
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Okres realizacji:
2021-08-16 - 2023-08-15
Kierownik projektu:
dr inż. arch. Romanika Okraszewska
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Drogowej i Transportowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Akademia WSB (Polska)
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy