Współzawodnictwo między falami gęstości ładunku i uporządkowaniem magnetycznym w RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współzawodnictwo między falami gęstości ładunku i uporządkowaniem magnetycznym w RNiC2 (R = Nd, Sm, Gd)

Przedstawiony projekt dotyczy istotnych aspektów badań materiałów w dziedzinie ciała stałego, w szczególności badań fal gęstości ładunku (CDW) i magnetyzmu w układzie RNiC2, gdzie R jest wybraną ziemią rzadką. Nadrzędnym celem naukowym projektu jest określenie powiązania CDW i odpowiednio: ferromagnetyzmu (FM) w przypadku SmNiC2¬ i antyferromagnetyzmu (AFM) dla NdNiC2 i GdNiC2. Cel ten będzie osiągnięty poprzez syntezę i badanie właściwości fizycznych roztworów stałych Sm1-xRxNiC2, gdzie R = Nd i Gd. Skonstruowane w ten sposób diagramy fazowe będą podstawą do wyciągnięcia wniosków na temat zachowania CDW przy jednoczesnym przejściu od uporządkowania typu FM do AFM. Politechnika Gdańska zyska unikalny piec zwierciadlany, którego zakup jest planowany. W wyniku prowadzonych badań, oczekiwane jest opublikowanie 3-4 prac w wysoko punktowanych periodykach naukowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/B/ST3/03127 z dnia 2016-07-14
Okres realizacji:
2016-07-14 - 2019-01-13
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wartość projektu:
1 068 520.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 4

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 148 razy