Wytwarzanie i charakterystyka inteligentnych, czułych na zmianę pH, powłok kompozytowych na implanty. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wytwarzanie i charakterystyka inteligentnych, czułych na zmianę pH, powłok kompozytowych na implanty.

Planowanym działaniem naukowym przewidzianym w projekcie jest wytworzenie kompozytowych, czułych na zmianę pH, powłok na anodowanej elektrolitycznie powierzchni stopu tytanu oraz wykonanie badań wstępnych polegających na określeniu morfologii, właściwości chemicznych, fizycznych i mechanicznych uzyskanych powłok. Proponowane przez wnioskodawcę badania nie były prowadzone w żadnym z ośrodków naukowych na świecie. Badania wstępne będą zatem miały znaczący wpływ na rozwój wiedzy w zakresie inżynierii powierzchni biomateriałów, a przede wszystkim powłok biopolimerowych z możliwością kontrolowanego uwalniania substancji czynnych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-11-07 - 2020-11-06
Kierownik projektu:
dr inż. Michał Bartmański
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy