2,7-Dihydro-3H-pyridazino[5,4,3-kl]acridin-3-one derivatives, novel type of cytotoxic agents active on multidrug-resistant cell lines. Synthesis and biological evaluation. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

2,7-Dihydro-3H-pyridazino[5,4,3-kl]acridin-3-one derivatives, novel type of cytotoxic agents active on multidrug-resistant cell lines. Synthesis and biological evaluation.

Abstrakt

Otrzymano serię pirydazyno akrydyn-3-onów w reakcji 9-okso-9,10-dihydroakrydyno-1-karboksylanu etylu z POCl3, następnie dodanie odpowiedniej alkiloaminoalkilohydrazyny. Badane związki wykazują w porównaniu z referencyjnymi cytostatykami DX, MIT niższe wartości indeksu RI, a także niższe aktywności cytotoksyczne.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Stefańska B., Bontemps-Gracz M., Antonini I., Martelli S., Arciemiuk M., Piwkowska A., Rogacka D., Borowski E.: 2,7-Dihydro-3H-pyridazino[5,4,3-kl]acridin-3-one derivatives, novel type of cytotoxic agents active on multidrug-resistant cell lines. Synthesis and biological evaluation.// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi