Roland Wakieć - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Enhanced susceptibility to antifungal oligopeptides in yeast strains overexpressing ABC multidrug efflux pumps

  - ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY - Rok 2008

  Porównano podatność na działanie związków przeciwgrzybowych o strukturze oligopeptydowej oraz aminokwasowej szczepów Saccharomyces cerevisiae z usuniętymi genami kodującymi białka oporności wielolekowej oraz transformantów tych szczepów, zawierających geny CDR1, CDR2 lub MDR1, kodujące główne pompy wielolekowe Candida albicans. Rekombinowane szczepy nadprodukujące białka Cdr1p i Cdr2p wykazywały zwiększoną wrażliwość na wszystkie...

 • Efficient synthesis and antifungal investigation of nucleosides’ quaternary ammonium salt derivatives

  • B. Dmochowska
  • L. Pellowska-Januszek
  • J. Samaszko
  • R. Ślusarz
  • R. Wakieć
  • J. Madaj

  - TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY - Rok 2019

  Quaternary ammonium salts are a group of compounds with diverse biological properties, the most important of which are their antiviral, antibacterial, and antifungal activities. The quaternization reactions of 5'-O-tosyl derivatives of uridine and thymidine with triethylamine, trimethylamine, 4-(N ,N -dimethylamino)pyridine, 2-methylpyridine, and pyridine are described in this article. Two of the synthesized compounds are exceptional...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Oporność wielolekowa grzybów

  Oporność grzybów patogennych na naturalne oraz syntetyczne chemoterapeutyki staje się coraz większym wyzwaniem współczesnej terapii. W klinikach pojawiają się z narastającą częstotliwością patogenne drożdżaki i grzyby filamentujące, oporne na większośćstosowanych leków. Spośród wielu typów oporności grzybów najgroźniejszym wydaje się oporność wielolekowa. Wśród mechanizmów, które leżą u podstaw tej oporności, za najważniejszy należy...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 204 razy