3.3V CMOS differential pair transconductor with active error feedback. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

3.3V CMOS differential pair transconductor with active error feedback.

Abstrakt

W pracy opisano nową koncepcję układową różnicowego wzmacniacza transkonduktancyjnego CMOS z aktywnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym błędu przeznaczonego do pracy z napięciem zasilania 3.3V. Przeprowadzono badania symulacyjne z wykorzystaniem pakietu SPICE oraz pokazano przykładową implementację układu dolnoprzepustowego filtru Gm-C rzędu czwartego w aproksymacji Butterwortha.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences nr 51, strony 435 - 444,
ISSN: 0239-7528
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Szczepański S., Kozieł S.: 3.3V CMOS differential pair transconductor with active error feedback.// Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences. -Vol. 51., nr. 4 (2003), s.435-444
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi