A parametric method for evaluation of resistance of swath ships - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

A parametric method for evaluation of resistance of swath ships

Abstrakt

Artykuł zawiera sformułowania metody parametrycznej służącej do wyznaczania oporu kadłuba statku o konfiguracji swath. Metodę opracowano opierając się na rezultatach obliczeń numerycznych, uzyskanych metodami strukturalnymi, wywiedzionymi ze sformułowań teoretycznej hydromechaniki okrętu, wykonanych na dostatecznie licznej serii kształtów kadłuba, o systematycznie uzmiennianych parametrach kształtu. Następnie przedstawiono rezultaty badań weryfikacyjnych dotyczących własności prognostycznych opracowanej metody, porównując uzyskiwane charakterystyki oporu z charakterystykami uzyskanymi przez innych autorów oraz z rezultatami eksperymentalnych badań modelowych. Uzyskane rezultaty weryfikacji wskazują na przydatność opracowanej metody do projektowania wstępnego statków typu swath.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 1

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 15, strony 3 - 10,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Michalski J.: A parametric method for evaluation of resistance of swath ships// Polish Maritime Research. -Vol. 15., iss. nr 1(55) (2008), s.3-10
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10012-007-0045-6
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi